Strona główna
Od redakcji
Galeria foto
Narodowy Dzień Życia 2015

Galeria foto
Multimedia
Konkurs
pro-life
Newsletter
Wydarzenia
Książka Realitas
Realna Polska
Realny świat
Felieton Króla
Światoogląd
Dorzeczna mowa
Święci w dziejach
Kontakt
Archiwum
Mecenasi
RSS
Realitas.pl na Facebooku®

Dorzeczna mowa
Alina Brzózka 2010-02-18

Nie wierz komputerom

Komputer dla wielu wydaje się być idealnym narzędziem, które może zastąpić rozumnego człowieka, świadomie posługującego się językiem. Szczególnie temu złudzeniu ulegają uczniowie. Niechęć do solidnego przestudiowania zasad pisowni, często usprawiedliwiana dysleksją, oraz wiara w skuteczne sprawdzenie pisowni w programie Word staje się coraz powszechniejsza. Niektórym wydaje się, że wystarczy wklepać tekst, kliknąć komendę sprawdzania pisowni i sprawa jest załatwiona.

Oczywiście na pewnym elementarnym poziomie takie działanie pozwala uniknąć najbardziej oczywistych literówek, jednak nigdy nie zastąpi twórczego wkładu autora tekstu, który świadomie posługuje się językiem i nadaje tekstowi przemyślaną i adekwatną w stosunku do treści formę językową.

Jako przykład błędu w oprogramowaniu, który utrwala błędną pisownię, niech posłuży pisownia „nie” z rzeczownikami odczasownikowymi. Prawie zawsze zobaczyć można różne ogłoszenia wywieszone np. przez administratorów budynków z nieprawidłowym zapisem o „nie wyrzucaniu” czegoś, „nie wchodzeniu”. Plaga ta nie omija różnych szacownych instytucji z uczelniami wyższymi włącznie. Znamienne, że próby zwrócenia uwagi na ten fakt kończą się pełnym oburzenia stwierdzeniem, że przecież „komputer tak poprawił”, inni dodają ze znawstwem, że „nie” z czasownikami pisze się oddzielnie.

Cóż można powiedzieć? Tylko tyle, że ślepa wiara w nieomylność programów komputerowych prowadzi na manowce i że wyrazy takie jak „niepisanie”, „niewrzucanie”, „niewchodzenie” – choć odnoszą się do wykonywania czynności – są rzeczownikami! Stąd należy pisać je łącznie, nie przejmując się czerwonym podkreśleniem Worda. Sapienti sat.

Nieczytanie zasad pisowni i nierobienie z nich użytku jest zwykłym niedbaniem o niekompromitowanie własnej osoby.