Strona główna
Od redakcji
Galeria foto
Narodowy Dzień Życia 2015

Galeria foto
Multimedia
Konkurs
pro-life
Newsletter
Wydarzenia
Książka Realitas
Realna Polska
Realny świat
Felieton Króla
Światoogląd
Dorzeczna mowa
Święci w dziejach
Kontakt
Archiwum
Mecenasi
RSS
Realitas.pl na Facebooku®

Dorzeczna mowa
Alina Brzózka 2010-11-11

„Konkurs im. Fryderyka Chopin”?

Jak Szanownemu Czytelnikowi podoba się tytuł? Razi brak odmiany nazwiska? Nie powinien – ponieważ jest zgodny z praktyką językową wielu Polaków. Dlaczego tak łatwo godzimy się z powszechnym obyczajem nieodmieniania nazwisk? Nie mam nawet na myśli na rozmaitym poziomie redagowanych pism urzędowych, ale wszelkiego typu wypowiedzi publiczne, a pośród nich również naszych duszpasterzy. Każdy z nas, ale w sposób szczególny nauczyciele, ludzie mediów, kapłani – jest wezwany, by posługiwać się wzorcową polszczyzną. Na osobach przemawiających do setek osób spoczywa odpowiedzialność za kształtowanie postaw i wrażliwości językowej. Ksiądz jest postrzegany przecież nie tylko jako autorytet w sprawach wiary i życia duchowego, ale również kultury języka. Trwa listopad, czas modlitw za zmarłych. Ich nazwiska są wyczytywane w kościołach.

Przeszywa mnie dreszcz, gdy słyszę podziękowania dla pani Zenobii i Stanisława Maciąg (zamiast Maciągów), ogłasza się mszę św. w intencji Katarzyny Kulesza (zamiast Kuleszy) czy Władysława Pasik (zamiast Pasika). Czy przyczyną takiej praktyki językowej jest strach przed popełnieniem błędu? Przyjęte rozwiązanie polegające na nieodmienianiu wydaje się być uciekaniem od jednej choroby w drugą.

Można zaobserwować pewną niekonsekwencję – odmieniane są nazwiska zakończone na -ski, -ska, inne niekoniecznie. Zaproszeni zostaną więc na ślub państwo Śliwowscy, ale państwo Wrotek (zamiast Wrotkowie); spotkanie będzie miało miejsce z państwem Anną i Janem Gajewskimi, ale z Ewą i Michałem Czyż (zamiast Czyżami). Ktoś ostatnio próbował mi udowodnić, że nazwisko Ziobro jest nieodmienne, ale bez oporów odmieniał nazwiska typu Popiełuszko, Kościuszko, Moniuszko.

Warto pamiętać, że język polski jest językiem fleksyjnym. Nie można pochopnie, dla własnej wygody rezygnować z możliwości, jakie stwarza. Nie bójmy się odmieniać nazwisk!

Przypominają Alina i Radosław Brzózkowie (nie Brzózka).