Strona główna
Od redakcji
Galeria foto
Narodowy Dzień Życia 2015

Galeria foto
Multimedia
Konkurs
pro-life
Newsletter
Wydarzenia
Książka Realitas
Realna Polska
Realny świat
Felieton Króla
Światoogląd
Dorzeczna mowa
Święci w dziejach
Kontakt
Archiwum
Mecenasi
RSS
Realitas.pl na Facebooku®

Felieton Króla
Mirosław Król 2013-07-04

Ikona Matki Bożej Nieustającej Pomocy

Niewielki obraz namalowany na orzechowej desce o wymiarach 54 na 41,5 cm jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych na świecie wizerunków Maryi – to ikona Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Ikona jest bardzo prostym obrazem. Tak prostym, jak proste było życie Maryi. Jest jakby oknem, przez które możemy kontemplować pozaziemską rzeczywistość. »


Felieton Króla
Mirosław Król 2013-06-20

Św. Grzegorz Barbarigo

Dnia 18 czerwca Kościół wspomina w liturgii św. Grzegorza Barbarigo biskupa. Żył w XVII wieku. Gdy miał 6 lat dżuma zabrała mu matkę. Ród Barbarigo wywodził się ze starej patrycjuszowskiej rodziny weneckiej. Ojciec zadbał o gruntowne wykształcenie dzieci, ale przede wszystkim świecił przykładem pobożności. Grzegorz był przygotowywany do służby dyplomatycznej, z której słynęli wówczas w Europie weneccy politycy. Jako osiemnastolatek towarzyszył dyplomatom w podróży do Niemiec, gdzie przygotowywali pokój westfalski kończący wojnę trzydziestoletnią. Tam poznał arcybiskupa Fabio Chigi późniejszego papieża Aleksandra VII. W Grzegorzu rodziło się powołanie do stanu duchownego. »


Felieton Króla
Mirosław Król 2013-06-12

Św. Paula Frassinetti

Tym razem chciałbym przypomnieć postać św. Pauli Frassinetti, której wspomnienie liturgiczne przypada 11 czerwca. Urodziła się w 1809 r. w Genui we włoskiej Ligurii. Genua to największy włoski port, gdzie brudne i nędzne przedmieścia kontrastują z pięknymi pałacami, kościołami i ogrodami zabytkowego centrum. Rok urodzin Pauli to czas, w którym Napoleon Bonaparte wywiózł z Rzymu i uwięził we Francji papieża Piusa VII. Był to czas wielkich kontrastów, których dobrą ilustracją jest miejski pejzaż genueński. Z jednej strony ogromne zeświecczenie życia, bezbożność, laicyzacja szkół, instytucji małżeństwa, rozprzestrzenianie rozwodów, rozwój ruchów antykościelnych i antychrześcijańskich. Z drugiej zaś coś, co nazwalibyśmy ekspansją świętości, która nie pozwalała człowiekowi XIX wieku zapomnieć, że jest Bóg i Jego Prawa. »


Felieton Króla
Mirosław Król 2013-06-06

Św. Maria Dominika Mazzarello

W połowie XIX wieku włoska wieś była bardzo podobna do polskiej. Z jednej strony następował rozwój przemysłu, z drugiej zaś istniały duże obszary biedy, śmiertelne epidemie, dzieci wałęsające się bez opieki, sieroctwo i bezrobocie. Mieszkańcy wsi często zmagali się nie o wyższy standard życia, ale o przetrwanie, przeżycie. Naszą krótką opowieść rozpoczynamy w północnych Włoszech, w położonej w górach dużej wsi Mornese w Piemoncie. Tu mieszka rodzina ubogich rolników z siedmiorgiem dzieci. Bieda czasem zagląda im w oczy, nie mają własnej ziemi, ciężko pracują jako dzierżawcy, pracują dorośli i dzieci. Nagle wybucha cholera i dziesiątkuje ludność. Umiera syn i synowa owego rolnika, trzeba zająć się dwojgiem osieroconych przez nich dzieci. Znowu ciężko pracują w winnicy. Tymczasem – gdy są zajęci pracą – ktoś bez sumienia okrada ich dom. Giną tak ciężko zarobione pieniądze. Trzeba zacząć od nowa. I w takiej rodzinie, która w przeciwnościach może przecież stracić nadzieję, rodzi się świętość Marii Dominiki Mazzarello. »


Felieton Króla
Mirosław Król 2013-06-05

Św. Karol Lwanga i towarzysze

Uganda to kraj afrykańskich męczenników. Warto to sobie uświadomić, gdyż po dziś dzień męczeństwo chrześcijan w krajach afrykańskich nie jest wcale przebrzmiałą legendą, ale rzeczywistością. Dnia 3 czerwca Kościół wspomina w liturgii św. Karola Lwangę i 13 męczenników z Ugandy. Widać na ich przykładzie, jak dynamicznie rozwijał się Kościół w Afryce w XIX wieku i jakich wyznawców był w stanie pozyskać. »


Felieton Króla
Mirosław Król 2013-05-30

Św. Joanna d'Arc

Dnia 30 maja Kościół wspomina św. Joannę d'Arc. Jeszcze dziś wielu patrzy na jej krótkie życie jak na niewiarygodną legendę. Bo czyż Pan Bóg mógł aż tak bardzo wejść w historię, stanąć po stronie jednej z walczących armii? To raczej nieprawdopodobne, a więc i sama Joanna byłaby raczej legendarna. Tymczasem jej życie jest szczegółowo udokumentowane: zachowały się podpisane przez nią listy, jej towarzysze broni są postaciami historycznymi, zachowały się akta procesu, a nawet potwierdzenia opłat, jakie otrzymali kierujący procesem sędziowie. Nie może więc być mowy o legendzie. »


Felieton Króla
Mirosław Król 2013-05-25

Św. Jakub Młodszy Apostoł

Dnia 6 maja Kościół czci uroczyście dwóch spośród dwunastu Apostołów: Filipa i Jakuba Młodszego. Dlaczego w czasie tego święta występują oni razem? Otóż kiedy w IV w. odnaleziono relikwie św. Jakuba przeniesiono je najpierw do Konstantynopola, do kościoła poświęconego Filipowi i Jakubowi, a następnie wystawiono w Rzymie bazylikę ku czci Apostołów Filipa i Jakuba Młodszego. Ja przypomnę tutaj krótko sylwetkę Apostoła Jakuba. »


Felieton Króla
Mirosław Król 2013-05-23

Bł. Cezar de Bus

Obfita sieć nad Jeziorem Tyberiadzkim symbolizuje mnóstwo ocalonych przez tych, którzy na wezwanie Zmartwychwstałego porzucili swoje łodzie i sieci, by stać się rybakami ludzi. Cała historia Kościoła to zmaganie o to, by jego sieć także stała się pełna. Kościół 15 kwietnia wspomina w liturgii bł. Cezara Busa. Jemu przyszło żyć w czasach, gdy sieć Kościoła zaczęła się rozrywać. Greckie słowo „rozrywać” – schidzo przywołuje na myśl schizmy czy herezje, które rwały Kościół na kawałki. Wiek XVI przyniósł wystąpienie tzw. reformatorów: Lutra, Zwinglego, Kalwina. »


Felieton Króla
Mirosław Król 2013-05-21

Św. Bernardyn ze Sieny

Kiedy w 1380 r. umierała św. Katarzyna ze Sieny w tym samym roku w pobliżu tego urokliwego miasta w Massa Marittima przyszedł na świat Bernardyn – włoski franciszkanin, reformator zakonu, wybitny kaznodzieja. 20 maja obchodzimy jego liturgiczne wspomnienie. »


Felieton Króla
Mirosław Król 2013-05-16

Św. Marek Ewangelista

W Wenecji możemy podziwiać ogromnych rozmiarów obraz Jacopa Tintoretta zatytułowany „Cud św. Marka”. Artysta zobrazował średniowieczną legendę, która opowiada o tym jak pewien wielmoża rozkazał okrutnie ukarać swojego niewolnika, który bez jego zgody udał się do grobu św. Marka, by oddać mu cześć. Okrutnik nakazał połamać niewolnikowi ręce i nogi, a także wyłupić oczy i wybić zęby. Jednak za każdym razem młoty i siekiery okazywały się zbyt miękkie, albo się łamały i nie mogły uczynić skazańcowi nic złego. W końcu sam św. Marek przyszedł nieszczęśnikowi na pomoc i oswobodził go z więzów. Na obrazie Tintoretta ludzie zdają się nie dostrzegać ani sprawcy cudu, ani skazańca tylko całą swoją uwagę skupiają na połamanych narzędziach tortur. Zdają się pytać bezradnie: dlaczego to się połamało? »


Felieton Króla
Mirosław Król 2013-05-15

Św. Hugon z Cluny

Obchodzone 29 kwietnia w Kościele wspomnienie liturgiczne św. Katarzyny Sieneńskiej, która została ogłoszona Doktorem Kościoła, nieco przysłania postać innego świętego: Hugona z Cluny. Właśnie jemu chciałbym dziś poświęcić kilka zdań. Aby tego dokonać trzeba cofnąć się do czasów, w których z mroku dziejów wyłaniało się państwo polskie i przyjmowało chrzest święty. »


Felieton Króla
Mirosław Król 2013-03-27

Św. Dobry Łotr

Oto rozpoczął się Wielki Tydzień, czas szczególnej refleksji, medytacji nad krzyżem. 26 marca Kościół wspomina św. Dyzmasa czyli Dobrego Łotra, pierwszego świętego chrześcijaństwa, który od samego Chrystusa usłyszał słowa: „Zaprawdę powiadam ci: Dziś będziesz ze mną w raju” (Łk 23, 39-43). Słowa te uznał Kościół za pierwszą w dziejach kanonizację. »


Felieton Króla
Mirosław Król 2013-03-18

Papież Franciszek i święci jezuici Ameryki Łacińskiej

Mamy Ojca. Zakończył się okres sede vacante na stolicy św. Piotra. Kardynałowie powołali na Stolicę Piotrową kard. Jorge Bergoglio, który przyjął imię Franciszek. To imię wiele nam mówi o nowym papieżu: o jego wrażliwości na ludzką biedę, wielkiej pokorze i głębokiej pobożności. Teraz on, mocą sukcesji apostolskiej, będzie prowadził Kościół po niespokojnych wodach współczesnego świata. Tak jak Jan Paweł II przyniósł ze sobą doświadczenie Kościoła polskiego i wpisał je w swój pontyfikat, tak samo Ojciec Święty Franciszek wnosi doświadczenie Kościoła argentyńskiego, czy szerzej Kościoła Ameryki Łacińskiej. »


Felieton Króla
Mirosław Król 2013-03-11

Św. Sofroniusz

Sofroniusz żył na przełomie VI i VII wieku w Palestynie. Jego imię można przetłumaczyć z języka greckiego jako „zdrowy duch”. Piękne i stare miasto Damaszek było miejscem jego urodzenia. Pochodził z zamożnego rodu, studiował filozofię, a zwłaszcza retorykę, dzięki czemu nauczył się pięknie mówić i pisać. Wrota kariery otwierały się przed nim na oścież, ale on nie parł do kariery, ale pociągnęło go życie klasztorne. W Betlejem w miejscu urodzenia Chrystusa wstąpił do klasztoru św. Teodozego. »


Felieton Króla
Mirosław Król 2013-03-06

Św. Kazimierz królewicz

Jakże inaczej wyglądał by dzisiaj świat, gdyby te zasady, którymi żył św. Kazimierz przeniknęły do życia publicznego w czasach obecnych. Gdyby każdej poważniejszej decyzji, a może i każdej decyzji, towarzyszyły modlitwa i namysł poszukujący sprawiedliwości. No ale cóż… widzimy władców kołaczących raczej do stolic państw silnych i bogatych, niż do Serca Rządcy i Pana narodów. A przecież bez Niego nic nie możemy uczynić (por. J 15, 5). To rozumiał św. Kazimierz królewicz i taki ideał władcy starał się realizować. Szerząc jego kult niewątpliwie przyczyniamy się do szerzenia tych ideałów, którymi żył św. Kazimierz, i które tak bardzo potrzebne są naszej Ojczyźnie. »


Felieton Króla
Mirosław Król 2013-02-25

Św. Paula Montal Fornes

Dzisiejsze czasy potrafią ludziom przewrócić w głowach. A to związki partnerskie, a to małżeństwa ludzi tej samej płci, innym razem zmiana płci, to znowu jakieś walki o prawa kobiet, które zamiast wyzwolenia przynoszą nową formę zniewolenia. Ale dziś chciałbym przypomnieć postać świętej, która znakomicie pojęła, kim jest kobieta i w duchu prawdziwie chrześcijańskim pełniła apostolską służbę pośród kobiet. To św. Paula Montal Fornes beatyfikowana i następnie kanonizowana przez Jana Pawła II. »


Felieton Króla
Mirosław Król 2013-02-20

Św. Konrad z Piacenzy

Rok 1313 okazał się przełomowy w życiu młodych gospodarzy zamku Caledon. Podczas jednego z polowań Konrad zachował się bardzo lekkomyślnie. To, co potem nastąpiło, przewróciło jego dotychczasowe życie. Chcąc wypłoszyć zwierzynę z zarośli Konrad i jego towarzysze podpalili je. Porywisty wiatr niemal natychmiast rozprzestrzenił pożar. Spłonął las, pola uprawne i zabudowania. Skala zniszczeń tak przeraziła młodego myśliwego, że postanowił ukryć się i nie przyznawać do winy. Jednak poszukiwania winowajcy trwały. Podejrzenia padły na zupełnie niewinnego mężczyznę, którego widziano w miejscu tragicznego zdarzenia. Uwięziono go, torturowano, a następnie skazano na spalenie na stosie. Gdy wiadomość ta dotarła do Konrada, ten targany przez wyrzuty sumienia, postanowił natychmiast udać się do namiestnika Piacenzy i przyznać się do winy. Jak postanowił, tak też uczynił. Trzeba było zadośćuczynić stracie. Aby pokryć zniszczenia, młodzieniec musiał sprzedać zarówno swój majątek jak i majątek żony. Niemal z dnia na dzień z człowieka zamożnego stał się Konrad biedakiem. »


Felieton Króla
Mirosław Król 2013-02-20

Święci Cyryl i Metody

Święci Cyryl i Metody stanowią swoisty pomost łączący dwie chrześcijańskie tradycje wschodnią i zachodnią. Nieśli ludom słowiańskim Ewangelię, ale jednocześnie szanowali ich odrębność kulturową. Można rzec, że ich sposób głoszenia Ewangelii stanowi misyjny wzorzec dla Kościoła wszystkich czasów. »


Felieton Króla
Mirosław Król 2013-02-08

Św. Weronika

Weronika nie byłaby bohaterką współczesnych sielankowych seriali albo bojownicą o legalizację związków partnerskich. Za to będzie bohaterką dla tych, którzy poszukują oblicza Bożego we współczesnym świecie, którzy chcą ten Boży obraz zachować w sercu, z nim przemieniać świat. Lepiej wierzyć, że nie było tej jerozolimskiej kobiety z chustą, bo jeśli była, to zawsze swoim czynem i odwagą będzie zawstydzać naszą bierność i tchórzostwo. »


Felieton Króla
Mirosław Król 2013-02-05

Św. Tomasz z Akwinu – w służbie wiary i rozumu

Dnia 28 stycznia Kościół wspomina św. Tomasza z Akwinu, Doktora Kościoła. Nie raz już miałem okazję przypomnieć jego niezwykłą postać, ale warto przypomnieć go znowu, tym razem z nieco innej strony. Rok wiary, który obchodzimy w Kościele skłania nas do tego. »


Felieton Króla
Mirosław Król 2013-01-22

Romuald Traugutt

W dniu 22 stycznia przypada 150. rocznica wybuchu powstania styczniowego, największego zrywu powstańczego Polaków. Powstania o którym mówi się, iż wyznaczyło granicę naszego patriotyzmu. W istocie powstanie zmieniło nas na tyle, iż przez pół wieku po jego stłumieniu nie byliśmy w stanie porwać się na podobny zryw. Jednakże po wspomnianym półwieczu, dzięki własnym zabiegom i w wyniku sprzyjających okoliczności Polska odzyskała niepodległość. Z powstaniem styczniowym związana jest postać Romualda Traugutta, ostatniego powstańczego dyktatora. »


Felieton Króla
Mirosław Król 2013-01-14

Św. Paweł z Teb i św. Antoni Pustelnik

Diego Velázquez, wybitny hiszpański malarz epoki baroku, pozostawił nam obraz przedstawiający dwóch najwybitniejszych mnichów pustelników epoki starożytności chrześcijańskiej: św. Pawła z Teb i św. Antoniego Pustelnika. Ich spotkanie, gdzieś na pustyni egipskiej, obrosło wieloma legendami. Na obrazie Velázqueza, choć rozmawiają i modlą się dwaj eremici, wydaje się, że jest obecny pośród nich Ten Niewidzialny, któremu oddali, poświęcili swoje życie. W tym tygodniu w liturgii Kościoła spotykają się niejako ponownie. 15 stycznia wspominamy św. Pawła, a 17 św. Antoniego. »


Felieton Króla
Mirosław Król 2013-01-07

Św. Rajmund z Penyafort – mędrzec idący za Królem

Trzej Mędrcy ze Wschodu przemierzyli odległą drogę w poszukiwaniu nowo narodzonego Króla. Ale i Herod miał swoich mędrców, uczonych czy kapłanów. Oni nie udali się w drogę w poszukiwaniu Mesjasza. Oni wskazywali drogę temu, który chciał zabić. Różne są koleje dróg mędrców i uczonych. Jedni idą za Królem, inni przeciw Niemu. Dziś Kościół wspomina mędrca, który poświęcił swoje życie Królowi, który nie poszedł drogą kariery i zdobywania zaszczytów, ale wybrał służbę Kościołowi i człowiekowi, zwłaszcza człowiekowi potrzebującemu, czym upodobnił się do Tego, który przyszedł nie po to, aby mu służono, ale po to, aby służyć. »


Felieton Króla
Mirosław Król 2013-01-03

Św. Sylwester I, papież

Współczesna popkultura lubi desakralizować. Zamieniać w świeckie to, co z natury jest święte. Niegdyś Kościół przezwyciężając pogaństwo akceptował te zwyczaje, które nie stały w sprzeczności z chrześcijaństwem, a które tkwiły w kulturach ludów pogańskich. Wyrażał przez to szacunek dla tych kultur. Dziś dzieje się coś odwrotnego. Jesteśmy często świadkami nawrotu od bogatej chrześcijańskiej kultury ku prymitywnemu pogaństwu. Posłużę się przykładami: walentynki, mikołajki, sylwester. Źródła tych wydarzeń tkwią w czynach świętych Kościoła: męczenników, biskupów, papieży. Ale współczesna popkultura chce ich zredukować do worka z prezentami, serduszka zakochanych czy szampańskiej zabawy. Dziś wspomnienie liturgiczne św. Sylwestra papieża. Jak go uczcić: U fryzjera? Na zakupach? Szampanem czy sztucznymi ogniami? »


Felieton Króla
Mirosław Król 2013-01-02

Boże Narodzenie na zesłaniu

Nasze polskie losy, nasze narodowe dzieje często upodobnialiśmy do losów Świętej Rodziny i Dziecięcia Jezus. Cierpienie, prześladowanie, odrzucenie, ubóstwo – to wszystko wkomponowywało się w historię Polski. Chrześcijaństwo bardzo głęboko ukształtowało kulturę polską. Do tego stopnia, że niekiedy świadomie wybieraliśmy drogę już nie tylko trudną, ale najtrudniejszą. W kontemplacji betlejemskiej stajni, w tajemnicy wcielenia Syna Bożego, szukaliśmy celu i przeznaczenia Polski, szukaliśmy swojej misji dziejowej, jaką przeznaczył nam Bóg. Zapewne nie zawsze umieliśmy dać właściwą odpowiedź na stawiane pytania, ale trwanie w kontemplacji bożonarodzeniowego żłóbka postrzegaliśmy jako swój chrześcijański, ale i polski obowiązek. »


Felieton Króla
Mirosław Król 2012-12-17

800-lecie urodzin bł. Salomei Piastówny

Jakimś dziwnym trafem przeoczyłem 800-lecie urodzin bł. Salomei Piastówny. Na tę okoliczność począwszy od listopada roku ubiegłego do listopada bieżącego roku trwał szczególny czas jej poświęcony. W Grodzisku k. Skały w diecezji kieleckiej powstało sanktuarium poświęcone bł. Salomei, a miasto Zawichost nad Wisłą zyskało w jej osobie znakomitą patronkę. Salomea Piastówna to jedna z tych osób dzięki, którym Polska jest krajem katolickim, narodem, który wydał wielu świętych. »


Felieton Króla
Mirosław Król 2012-12-11

Bł. Jan Paweł II

W czasach gdy „uchodzący za władców tego świata” (Mk 10, 42) zmagali się o pierwszeństwo i chwałę, gdy pod koniec lat siedemdziesiątych trwała rywalizacja dwóch wielkich bloków politycznych – a obejmowała ona wszelkie dziedziny życia od sportu po działania militarne – z wnętrza narodu ujarzmionego, bo tak mogło się wydawać, wzbudził Bóg wielkiego przywódcę. „Wyrósł przed nami jak młode drzewo i jak korzeń z wyschniętej ziemi” (Iz 53, 2a) – bł. Jan Paweł II papież. Dziś (22 października) jego wspomnienie liturgiczne. Jest dla naszego pokolenia nauczycielem wiary i świadkiem Chrystusa. »


Felieton Króla
Mirosław Król 2012-12-10

Jasna Góra i adwent Polaków

Właśnie przygotowywałem się, by poświęcić swój felieton postaci św. Grzegorza III papieża, którego Kościół wspomina dziś w liturgii, gdy przekazano informację o profanacji wizerunku Matki Bożej Królowej Polski na Jasnej Górze. Nie znamy ani kondycji psychicznej, ani motywów, które przyświecały sprawcy. W każdym przypadku to biedny człowiek, którego trzeba otoczyć modlitwą. Ta, która jest pokorną Służebnicą Pana zniesie wszystko, wszelkie obelgi i akty profanacji na wzór swojego Syna, który z miłości do ludzi znosił wszelkie poniżenie, aż po haniebną śmierć krzyżową. Pytanie tylko co z nami? »


Felieton Króla
Mirosław Król 2012-12-05

Św. Franciszek Ksawery

Rozpoczął się tegoroczny adwent, a na jego progu Kościół wspomina św. Franciszka Ksawerego, który żył nieustannym przychodzeniem Chrystusa, i który zapłonął do Niego żarliwą miłością. Miłość do Chrystusa zaprowadziła Franciszka Ksawerego aż na krańce świata, gdzie w Indiach, Japonii czy na wyspach Pacyfiku głosił Pana, który wciąż chce przychodzić do ludzi. »


Felieton Króla
Mirosław Król 2012-11-27

Rok ks. Piotra Skargi – podsumowanie

Właśnie minął, w końcu września, rok poświęcony ks. Piotrowi Skardze. Można by pokusić się o króciutkie jego podsumowanie. Niewątpliwie winniśmy wdzięczność tym parlamentarzystom, którzy podnieśli rękę za tym by uczcić wielkiego patriotę, kaznodzieję, człowieka miłosiernego, jezuitę zmarłego w opinii świętości. Ks. Piotr Skarga jest bezcennym dobrem polskiej kultury. Ale niedługo po podjęciu sejmowej uchwały – gdy w mediach „mętnego nurtu” zaczęły ukazywać się krytyczne artykuły, że Skarga to czarna postać polskiej kontrreformacji, wizytówka polskiego obskurantyzmu, niemal wzywający do ścinania heretyków – pod wpływem tej krytyki niektórzy posłowie przepraszali, iż głosowali za ustanowieniem roku 2012 Rokiem ks. Piotra Skargi. Taka chwiejność charakteru jest znamieniem naszych czasów. Jeżeli coś może być kontrowersyjne, to trzeba trzymać się od tego z daleka. »


Felieton Króla
Mirosław Król 2012-11-21

Św. Rafał Kalinowski

Rzecz dzieje się w wieku XIX, gdzieś pomiędzy powstaniem listopadowym a styczniowym. Młody porucznik, Polak w armii carskiej, prowadzi beztroskie życie. Właśnie usiadł przy kieliszku z grupą kolegów. Bawi ich rozmową, żartami, mówi o sobie, że stracił wiarę i że ważne jest tylko to, co doczesne. W pewnej chwili przy siedzących pojawia się kwestarz od bernardynów – zbiera datki. Wszyscy wrzucają swoje ofiary do koszyka. Porucznik nie ma grosza przy duszy, a jego stosunek do Kościoła jest bardzo luźny. Dalej bawi swoje otoczenie, zwracając się do zakonnika: „W miejsce ofiary pieniężnej własną osobą będę służył Kościołowi”. Wszyscy się śmieją, zrozumieli żart. Tylko bernardyn spojrzał z miłością i powagą „Trzymam cię za słowo”. Z Bożych spraw się nie żartuje, choć bycie prawdziwym chrześcijaninem dostarcza pełni radości i szczęścia. Jakie były losy tego porucznika, który nosił imię Józef? »


Felieton Króla
Mirosław Król 2012-11-17

Bł. Chiara Luce Badano

Chiara Badano była wymodlona przez rodziców, długo oczekujących dziecka. Trochę rozpieszczona, jak to jedynaczka, ale niezwykle wrażliwa na potrzeby drugich. Mając lat 12 w liście do Chiary Lubich napisała: „Odkryłam, że Jezus opuszczony jest kluczem do jedności z Bogiem i chcę Go wybrać jako mojego jedynego Umiłowanego i przygotować się na Jego przyjście. Wybierać Go!”. 7 października 1990 r. medycyna złożyła broń. Chiara zmarła, mając dopiero 19 lat. »


Felieton Króla
Mirosław Król 2012-11-14

Po Święcie Niepodległości

Aby wspomnienie tegorocznego Święta Niepodległości pozostało w nas jak najdłużej powinniśmy zastanowić się, jak na co dzień, a nie tylko od święta umacniać polskość, nasz patriotyzm, to wszystko co w nas dobre, co wynieśliśmy z tradycji, ze spuścizny przodków. Tak jak nie wystarczy raz tylko uczestniczyć w uroczystościach patriotycznych i zaliczyć egzamin z polskości, tak samo nikt, nigdy, nikomu, żadnemu narodowi, nie dał niepodległości raz na zawsze. Wolności nie można zamknąć w sejfie czy w skarbcu i delektować się nią, kiedy nam przyjdzie ochota. Jeżeli jako naród, który tworzy państwo, nie potrafimy umacniać każdego dnia swojej wolności, to tracimy kolejne jej przestrzenie. »


Felieton Króla
Mirosław Król 2012-11-14

Św. Teresa z Avila

Człowiek pragnie siebie zrozumieć do końca. To pragnienie wyraża się niekiedy w pytaniu: Co czynić by osiągnąć życie wieczne? Jak u owego młodzieńca z Ewangelii św. Marka, o którym słyszeliśmy wczoraj (14 października) w Ewangelii. Ale nie da się człowieka do końca zrozumieć bez Chrystusa. Tę prawdę przypominał bł. Jan Paweł II. Nie da się człowieka do końca zrozumieć bez zawierzenia do końca Słowu Chrystusa. W Roku Wiary ogłoszonym przez Benedykta XVI budujmy własną wiarę. Św. Teresa z Avila jest przykładem wielkiej wiary, wiary dziecięcej, do której nawoływał Chrystus. »


Felieton Króla
Mirosław Król 2012-11-06

Św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Papież Benedykt XVI w liście apostolskim „Porta fidei” ogłosił rok 2012 rokiem wiary. Rozpocznie się on 11 października br., a zakończy uroczystością Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata w roku przyszłym. Dokument papieski przypomina nam, że wiara jest darem, który trzeba na nowo odkrywać, pielęgnować i dawać o nim świadectwo. Szczególne świadectwo wiary, wiary heroicznej, składają święci. Ich przykład życia często skłania nas do przemyślenia na nowo naszej wiary i do jej ubogacenia. Dziś (1 października) Kościół wspomina w liturgii wyjątkową postać: św. Teresę od Dzieciątka Jezus. »


Felieton Króla
Mirosław Król 2012-04-01

Św. Jan Józef od Krzyża

W zatoce neapolitańskiej znajdują się dwie niezwykle malownicze wyspy, obie są pełne luksusowych ośrodków wypoczynkowych, ta bardziej znana to Capri, druga zaś to Ischia. Właśnie na Ischii, słynącej dziś z gorących źródeł, przyszedł na świat w 1654 r. Carlo Calosirto znany bardziej jako św. Jan Józef od Krzyża, którego nie należy mylić ze św. Janem od Krzyża. »


Felieton Króla
Mirosław Król 2012-04-01

Św. Gabriel Possenti

Wśród włoskiej młodzieży św. Gabriel pełni podobną rolę, jak wśród polskiej św. Stanisław Kostka i jest jednym z najbardziej znanych świętych wśród Włochów. »


Felieton Króla
Mirosław Król 2012-04-01

Św. Małgorzata z Kortony

Czas Wielkiego Postu to czas nawrócenia i pokuty. W jego atmosferę w szczególny sposób wprowadzają nas święci pokutnicy. Św. Małgorzata z Kortony to rzeczywiście postać, która potrafiła radykalnie zmienić swoje życie, przechodząc drogę od konkubinatu do głębokiego życia wiary, którego widocznym znakiem były stygmaty męki Pańskiej. »


Felieton Króla
Mirosław Król 2012-04-01

Św. Hieronim Emiliani

Św. Hieronim Emiliani – wspominany w liturgii 8 lutego. Kapłan urodzony w Wenecji i tu działający, założyciel prawdopodobnie pierwszych w Europie domów dziecka, które łączyły w umiejętny sposób wychowanie z nauczaniem. »


Felieton Króla
Mirosław Król 2012-04-01

Ks. Piotr Skarga

Choć upłynęło tyle lat od śmierci ks. Piotra, to wciąż jego osoba wywołuje różnorakie emocje. Dla ludzi Kościoła to postać jednoznaczna i wyrazista. Kapłan zatroskany o Kościół i wiarę w obliczu szalejącego protestantyzmu, atakowany i znieważany przez innowierców. Wielki czciciel i obrońca Eucharystii, sługa Niepokalanej Dziewicy, który nie rozstawał się z różańcem. »


Felieton Króla
Mirosław Król 2012-03-31

Św. Małgorzata Clitherow

Kościół katolicki w Anglii mógł się odrodzić i wzmocnić dzięki krwi męczenników okresu reformacji. Należy do nich św. Małgorzata Clitherow. Zapewne nie będziemy powołani, by umrzeć za wiarę jak św. Małgorzata czy inny męczennik tamtych czasów – św. Tomasz More, ale możemy od nich nauczyć się tej bezcennej odwagi, która każe umierać dla siebie, aby żyć dla innych, świadcząc swoim życiem o Chrystusie. »


Felieton Króla
Mirosław Król 2012-03-24

Bł. Marcel Callo

Dojrzewający do męczeństwa Marcel Callo jest dla Francuzów tym, czym dla Polaków św. Maksymilian Kolbe. Pośród nieludzkich praw, gdzie łatwo było zwątpić w człowieka, on nie tylko zachował swoje człowieczeństwo, ale wzniósł je najwyżej, bo do samego nieba. »


Felieton Króla
Mirosław Król 2012-03-13

Św. Alojzy Orione

Nigdy nie był w Polsce, ale Polskę szczególnie ukochał i czuł z nią nadzwyczajną więź. Kochał Polaków za wierność Bogu, za umiłowanie wolności, za szczególną pobożność maryjną. Zapewne nie przypuszczał, że syn ukochanego przez niego narodu, kiedyś jako papież, wyniesie go do chwały ołtarzy. Święty Alojzy Orione, włoski kapłan, człowiek całkowicie oddany sprawie Chrystusa i Jego Królestwa. Powtarzał, że tylko miłość zbawi świat. »


Felieton Króla
Mirosław Król 2012-02-20

Bł. Jordan z Saksonii

W czasach przełomowych dla Kościoła, w czasach trudnych i tragicznych, zjawiają się ludzie, którzy gotowi są dźwigać nadludzkie niemal ciężary. To znak Opatrzności i nadziei, że człowiek nie jest pozostawiony sam sobie dźwigając bagaż problemów. Liturgiczne wspomnienie bł. Jordana z Saksonii każe nam sięgnąć w odległe wieki XII i XIII. »


poprzednie »