Strona główna
Od redakcji
Galeria foto
Narodowy Dzień Życia 2015

Galeria foto
Multimedia
Konkurs
pro-life
Newsletter
Wydarzenia
Książka Realitas
Realna Polska
Realny świat
Felieton Króla
Światoogląd
Dorzeczna mowa
Święci w dziejach
Kontakt
Archiwum
Mecenasi
RSS
Realitas.pl na Facebooku®

Książka Realitas.pl
Agnieszka Gałecka 2011-04-13

Dmowski nadal inspiruje

Żywotność fenomenu Romana Dmowskiego raz po raz daje o sobie kolejnymi publikacjami, inspiruje dyskusje, generuje kluby i stowarzyszenia. Fascynacja ojcem Narodowej Demokracji zdaje się rosnąć.

Z wielką zatem satysfakcją przywitać należy kolejną publikację poświęconą tym razem Dmowskiemu - realiście. Praca zbiorowa zatytułowana Realizm Romana Dmowskiego, na którą składa się siedem niezwykle interesujących tekstów o różnym ciężarze gatunkowym – od ujęć eseistycznych po ściśle naukowe – to pierworodne dziecko Stowarzyszenia Realitas.pl, wydane dzięki wsparciu Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”.

Niezaprzeczalnym (i chyba głównym) atutem publikacji wydaje się wielonurtowość poczynionych w niej analiz. W zamyśle wydawcy bowiem Realizm Romana Dmowskiego miał być „przedsięwzięciem interdyscyplinarnym, łączącym spojrzenie filozoficzne z takimi dyscyplinami humanistyki, jak historia i ekonomia”. Swym zasięgiem tematyczno-problemowym lektura obejmuje zatem szereg niezwykle istotnych dla zrozumienia idei ruchu narodowego zagadnień, takich jak: modernizacja Polski, historia stosunków polskich konserwatystów z Narodową Demokracją, poszukiwanie definicji polskości, przeszłość i perspektywy gospodarcze dla Polski czy teoretyczne podstawy rozumienia życia społecznego. A wszystko w odniesieniu do myśli i działalności politycznej Romana Dmowskiego.

Odbiór ułatwia język i styl publikacji – klarowny, przystępny. A skoro bogatą treść udało się zawrzeć w stuczterdziestostronicowej pracy, nie zniechęca też objętość. Lektura obowiązkowa.

Realizm Romana Dmowskiego, pod red. R. Brzózki, Lublin 2010.S. 143.

Recenzja ukazała się drukiem w „Myśli.pl” 2011, nr 1.