Strona główna
Od redakcji
Galeria foto
Narodowy Dzień Życia 2015

Galeria foto
Multimedia
Konkurs
pro-life
Newsletter
Wydarzenia
Książka Realitas
Realna Polska
Realny świat
Felieton Króla
Światoogląd
Dorzeczna mowa
Święci w dziejach
Kontakt
Archiwum
Mecenasi
RSS
Realitas.pl na Facebooku®

Książka Realitas.pl
dr Jacek Gołębiowski 2010-12-19

Udana próba popularyzacji

Polska myśl polityczna w klasycznym rozumieniu jest wiąż bardzo mało znana wśród polskiej opinii publicznej. Szczególnie wielkie braki dotyczą znajomości narodowej myśli politycznej, której głównym twórcą był Roman Dmowski. Praca zbiorowa „Realizm Romana Dmowskiego” wydana przez Stowarzyszenie Realitas.pl jest bardzo udaną próbą z jednej strony popularyzacji myśli wielkiego polskiego polityka, z drugiej – zgłębienia twórczości pisarskiej i zapoznania z praktyczną działalnością obozu narodowego, który Dmowski współtworzył. Niezwykle cenne jest zwrócenie uwagi na fundamentalny wymiar politykowania, na realizm, tak bardzo rzadki w polskiej tradycji romantycznej (powstańczej). Realizm w myśleniu i działaniu – oto cechy aktywności Romana Dmowskiego, które należy docenić, zgłębić i popularyzować. Z tego przede wszystkim względu warto jest sięgnąć po publikację wydaną przez Stowarzyszenie Realitas.pl.