Strona główna
Od redakcji
Galeria foto
Narodowy Dzień Życia 2015

Galeria foto
Multimedia
Konkurs
pro-life
Newsletter
Wydarzenia
Książka Realitas
Realna Polska
Realny świat
Felieton Króla
Światoogląd
Dorzeczna mowa
Święci w dziejach
Kontakt
Archiwum
Mecenasi
RSS
Realitas.pl na Facebooku®

Książka Realitas.pl
Realitas.pl 2015-12-28

Przeczytaj naszą książkę

Czytaj za darmo naszą książkę „Realizm Romana Dmowskiego” w PDF! Popularyzujemy myśli wielkiego polskiego polityka. Próbujemy zgłębiać jego twórczość pisarską. Zapoznajemy czytelnika z praktyczną działalnością Obozu Narodowego, który Dmowski współtworzył.

Realizm Romana Dmowskiego
Praca zbiorowa pod red. R. Brzózki


Książka Realitas.pl
Realitas.pl 2011-11-15

Nasza akcja: Lekcja patriotyzmu

„Realizm Dmowskiego” w szkołach Lubelszczyzny

Z okazji Święta Niepodległości ponad 120 liceów na Lubelszczyźnie otrzymało w prezencie książkę o Dmowskim. Nasza akcja popularyzatorska, finansowana przez sympatyków Realitas.pl, trwa. »


Książka Realitas.pl
Agnieszka Gałecka 2011-04-13

Dmowski nadal inspiruje

Z wielką satysfakcją przywitać należy kolejną publikację nawiązującą do postaci ojca Narodowej Demokracji poświęconą tym razem Dmowskiemu - realiście. Niezaprzeczalnym (i chyba głównym) atutem publikacji wydaje się wielonurtowość poczynionych w niej analiz. Swym zasięgiem tematyczno-problemowym lektura obejmuje szereg niezwykle istotnych dla zrozumienia idei ruchu narodowego zagadnień, takich jak: modernizacja Polski, historia stosunków polskich konserwatystów z Narodową Demokracją, poszukiwanie definicji polskości, przeszłość i perspektywy gospodarcze dla Polski czy teoretyczne podstawy rozumienia życia społecznego. A wszystko w odniesieniu do myśli i działalności politycznej Romana Dmowskiego. »


Książka Realitas.pl
Realitas.pl 2011-03-01

Nasza akcja: Lekcja patriotyzmu

„Realizm Dmowskiego” w Lublinie, Chełmie i Białej Podlaskiej

W lutym br. Realitas.pl wysłał w prezencie książkę o Dmowskim wszystkim liceom ogólnokształcącym w Lublinie, Chełmie i Białej Podlaskiej. To dopiero początek naszej akcji popularyzatorskiej. »


Książka Realitas.pl
Ryszard Hubicki 2011-03-01

Krzewiciel idei narodowej

Staraniem Stowarzyszenia Realitas.pl ukazała się niewielka, lecz znacząca praca zbiorowa, zawierająca analizę myśli ideowego przywódcy Narodowej Demokracji pt. „Realizm Romana Dmowskiego”. Na publikację składają się opracowania sześciu humanistów, którzy stanowią cząstkę wielkiej wspólnoty intelektualnej z racji studiów na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Jest to o tyle ważne, że ich wykształcenie w tym ośrodku ma podstawy kultury chrześcijańskiej i rodzimej humanistyki. Na tym gruncie zrodziła się refleksja nad życiem i dziełem wybitnego polityka XX wieku, jego dojrzałą myślą polityczną. Postać Romana Dmowskiego jest obecnie pomijana, oczywiście z uszczerbkiem dla współczesnej myśli politycznej Polski. »


Książka Realitas.pl
Realitas.pl 2010-12-19

Kupując książkę o Dmowskim, pomogą Państwo
w edukacji patriotycznej!

W dniu Święta Niepodległości, a także w przededniu 72. rocznicy śmierci Romana Dmowskiego (zm. 2 stycznia 1939 r.). ukazała się książka poświęcona jednemu z twórców odrodzonego państwa polskiego. Można ją już nabyć za pośrednictwem Internetu. »


Książka Realitas.pl
dr Jacek Gołębiowski 2010-12-19

Udana próba popularyzacji

Praca zbiorowa „Realizm Romana Dmowskiego” wydana przez Stowarzyszenie Realitas.pl jest bardzo udaną próbą z jednej strony popularyzacji myśli wielkiego polskiego polityka, z drugiej – zgłębienia twórczości pisarskiej i zapoznania z praktyczną działalnością obozu narodowego, który Dmowski współtworzył – recenzuje historyk z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. »