Strona główna
Od redakcji
Galeria foto
Narodowy Dzień Życia 2015

Galeria foto
Multimedia
Konkurs
pro-life
Newsletter
Wydarzenia
Książka Realitas
Realna Polska
Realny świat
Felieton Króla
Światoogląd
Dorzeczna mowa
Święci w dziejach
Kontakt
Archiwum
Mecenasi
RSS
Realitas.pl na Facebooku®

Od redakcji
RB 2015-12-28

Realitas.pl

Propagujemy szacunek dla życia każdego człowieka, pielęgnujemy pamięć o wielkich Polakach i jesteśmy grupą przyjaciół.

Nasze stowarzyszenie ma siedzibę w Świdniku koło Lublina. Są wśród nas działacze pro-life, entuzjaści rodziny i uczone głowy humanistów z tytułami naukowymi.

Dołącz do nas!
www.facebook.com/Realitas


Od redakcji
RB 2010-01-28

O ludzką politykę

Tworzymy nowe narzędzie komunikacji. Ważny przekaz mobilizuje nas do tego wysiłku. Daje odwagę, aby zaproponować Państwu regularne odwiedzanie tego miejsca. »

Zespół redakcyjny »


Od redakcji
2011-07-16

Artykuły inteligencji katolickiej

W czerwcu ukazały się „Zeszyty Społeczne KIK” 2011. Tym sposobem również w druku zostały utrwalone artykuły znane już czytelnikom Realitas.pl: Naród i jego elity Piotra S. Mazura, tegoż Wychowanie w czasach kryzysu autorytetu oraz Radosława Brzózki Relacje między społecznościami naczelnymi w myśli o. Jacka Woronieckiego OP. Nadal będziemy udostępniać teksty wybranych autorów pochodzące z rocznika lubelskiego KIK-u. W dziale Światoogląd pojawią się artykuły z tegorocznych Zeszytów, natomiast w Archiwum będą mogli Państwo przeczytać materiały z lat 2005-2006. Zapraszam do lektury i dyskusji. »


Od redakcji
RB 2011-06-25

92. rocznica traktatu wersalskiego

Dnia 28 czerwca br. przypada 92. rocznica podpisania traktatu wersalskiego, przywracającego Polskę na mapę Europy. Ze współczesnego punktu widzenia od roztrząsania szczegółów tamtego wiekopomnego momentu dziejowego ważniejsza wydaje się refleksja nad duchową tężyzną twórców niepodległości, zwłaszcza Romana Dmowskiego. Chodzi o taką formację polityka, dzięki której potrafił on połączyć przenikliwą myśl i pewny czyn; istotny, godziwy cel i skuteczność środków do jego realizacji. Pomocą w takich rozważaniach mogą być spostrzeżenia świadka działalności Dmowskiego – Stanisława Kozickiego (poniżej publikujemy fragmenty artykułu Roman Dmowski na konferencji pokojowej w 1919 r.); książka Realitas.pl – Realizm Romana Dmowskiego, a także dwa artykuły naszych autorów: Roman Dmowski i jego przełom polityczny M. Króla oraz Cywilizacyjne aspekty polityki Romana Dmowskiego M. Ryby. Zapraszamy również na stronę na Facebooku® poświęconą Romanowi Dmowskiemu. »


Od redakcji
RB 2011-01-28

Pierwsze urodziny Realitas.pl

Na dzień urodzin wybraliśmy liturgiczne wspomnienie św. Tomasza z Akwinu, bo tylko realistyczne odczytanie świata, człowieka, a zwłaszcza jego społecznej natury, stanowi bezpieczną podstawę dla myśli politycznej. Z okazji urodzin mamy dobrą wiadomość. Na rok 2011 przygotowujemy projekt poświęcony Janowi Ludwikowi Popławskiemu: książkę, konkurs dla młodzieży, nową stronę internetową i konferencję popularnonaukową. »


Od redakcji
Mirosław Król 2011-01-17

Jan Ludwik Popławski – Mocarz zapomniany

Popławski uczył Polaków patrzeć na siebie i w siebie, odróżniać prawdziwy realizm od schlebiania niskim instynktom. Uczył otwarcia się na wielkość. Był pierwszym od wielu pokoleń mężem stanu, który umiał tworzyć program polityki polskiej jako polityki wielkiego narodu, umiał tę politykę ujmować w związku z wielkimi zagadnieniami polityki światowej. Dostrzegł fakt, iż aby sięgnąć po niepodległość trzeba najpierw zmienić nasze myślenie o Polsce, wyzwolić je ze zmurszałych form i dziecięcych rojeń – przypomina Mirosław Król w rocznicę urodzin wielkiego myśliciela politycznego. »


Od redakcji
RB 2010-09-08

Ku narodowej „arystokracji”

Realitas.pl to poszukiwanie prawdy o życiu społecznym i politycznym. Pośród wielu prezentowanych tekstów pragnę zwrócić Państwa uwagę na „Naród i jego elity” pióra dr. hab. Piotra Mazura. Dla naszego wortalu to tekst „programowy”. »


Od redakcji
RB 2010-07-28

Pół roku Realitas.pl

Pół roku temu wystartował Realitas.pl. Od tego czasu nasz wortal to: regularnie pojawiające się artykuły i wypowiedzi publicystów i naukowców, dyskusje, stały kontakt z wieloma czytelnikami. Wszystko po to, aby przybliżyć myśl i dzieła społeczne wielkich Polaków i nieśmiało je kontynuować. »


Od redakcji
RB 2010-06-30

„Własnych pożytków zapomniawszy...”

Tragedia narodowa i powódź naznaczyły szczególnym znamieniem rok 2010. Niestety, choć w wyniku tych dramatycznych wydarzeń wzrósł nieco szacunek dla zajęć będących służbą publiczną, nasze życie polityczne wróciło do utartych kolein. Wizerunek polityków i ugrupowań oraz sondaże mówiące o chwilowych społecznych emocjach wypełniają uwagę Polaków. Krótkowzroczna interesowność partyjnych central to nie jedyny problem naszego życia społecznego. Dużo większym jest powszechny zanik bezinteresowności. »


Od redakcji
RB 2010-06-04

Męczennik dobra wspólnego

Z radością przyjmujemy dar Ojca świętego Benedykta XVI – beatyfikację księdza Jerzego Popiełuszki. Włączamy do panteonu narodowego i do panteonu Realitas.pl nowego polskiego świętego, świadka wiary w życiu publicznym. Jego świadectwo jest potwierdzone męczeńską krwią. Cenniejsze bowiem od ziemskiego życia ludzkiego jest dobro wspólne, którym w ostatecznym wymiarze jest sam Bóg. »