Strona główna
Od redakcji
Galeria foto
Narodowy Dzień Życia 2015

Galeria foto
Multimedia
Konkurs
pro-life
Newsletter
Wydarzenia
Książka Realitas
Realna Polska
Realny świat
Felieton Króla
Światoogląd
Dorzeczna mowa
Święci w dziejach
Kontakt
Archiwum
Mecenasi
RSS
Realitas.pl na Facebooku®

Od redakcji
RB 2010-01-28

O ludzką politykę

Tworzymy nowe narzędzie komunikacji. Ważny przekaz mobilizuje nas do tego wysiłku. Daje odwagę, aby zaproponować Państwu regularne odwiedzanie tego miejsca.

Polska potrzebuje jak powietrza poważnej myśli politycznej. Partie z niej zrezygnowały. Uczelnie ulegają intelektualnym modom. Wśród mediów nowych i starych tylko nieliczne służą temu zadaniu z pozycji integralnie ujętej, najlepszej polskiej tradycji. Należy do niej twórczo odczytana przez ojca Mieczysława Alberta Krąpca klasyczna myśl filozoficzna, a w niej filozofia polityki. Ważny wątek tej tradycji to humanistyka uprawniana za przykładem Feliksa Konecznego. Tradycję polskiego etosu niech przywołają symbolicznie postaci Romana Dmowskiego i Prymasa Stefana Wyszyńskiego.

Nie jesteśmy zapatrzeni wstecz. Konkretny człowiek w realnej dzisiejszej Polsce, w świecie jest tym, co dla nas ważne i ciekawe. Jego rodzina, praca i ojczyzna bywają polem osiągnięć, ale coraz częściej muszą zmagać się z kryzysem. Dlaczego tak jest? Co jest prawdziwym wspólnym dobrem Polaków? Jaka droga ku temu dobru prowadzi? Zastanówmy się wspólnie.

Realitas.pl jest wyrazem pewnej wspólnoty intelektualnej autorów. Łączą ich studia odbyte na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, uwzględniające racjonalne podstawy kultury chrześcijańsko-klasycznej, w tym szczególnie dorobek rodzimej humanistyki i myśli politycznej.

Chcemy zadbać o interdyscyplinarność i przystępność treści. Mamy nadzieję, że trafi ona do szerokiej rzeszy Internautów poszukujących solidnie uargumentowanego i odpowiedzialnego namysłu nad polityką polską. Ta realistyczna refleksja społeczna jest zadaniem, które Realitas.pl chce wypełniać nie tylko w świecie wirtualnym.

Radosław Brzózka

 

Zespół redakcyjny

dr hab. Mieczysław Ryba - prof. KUL, kierownik Katedry Historii Systemów Politycznych XIX i XX Wieku Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, wykładowca Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, członek kolegium Instytutu Pamięci Narodowej, publicysta

dr hab. Piotr S. Mazur - doktor filozofii, polonista, poeta, pracownik naukowo-dydaktyczny Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie, dziennikarz, autor książek „O nazwach intelektu” (Lublin 2004), „W kręgu pytań o człowieka. Vademecum antropologiczne” (Lublin 2008) „Prowidencja ludzka jako podstawa roztropnego formowania zasad życia osobowego i społecznego człowieka” (Kraków 2009).

Mirosław Król - historyk, wiceprezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Lublinie, starosta świdnicki, publicysta

Radosław Brzózka - teolog i filozof, redaktor naczelny kwartalnika „Cywilizacja”, a następnie „Zeszytów Społecznych KIK”, publicysta

Monika Żukowicz - filozof, plastyk, redaktor graficzny

Bartłomiej Brzózka - informatyk, pracował w przemyśle elektronicznym, następnie w administracji publicznej, webmaster

Grzegorz Wiński - socjolog, pracował w Katedrze Socjologii i Mikrostruktur Społecznych i Współczesnych Teorii Socjologicznych WNS KUL, sekretarz Miasta Świdnik, a następnie sekretarz Powiatu Świdnickiego, menedżer projektu

Alina Brzózka - polonista, redaktor książek, publicysta

Współpraca: Aneta Bryda, Anna Chudek, dr Marek Dobrowolski, Rafał Drabik, Piotr Hobler, dr Marta Lizut, dr Artur Mamcarz-Plisiecki, Andrzej Mańka, Małgorzata Sagan, Krzysztof Stanios, Marzena Wilczewska, Marek Wilczewski, Magdalena Ziętek