Strona główna
Od redakcji
Galeria foto
Narodowy Dzień Życia 2015

Galeria foto
Multimedia
Konkurs
pro-life
Newsletter
Wydarzenia
Książka Realitas
Realna Polska
Realny świat
Felieton Króla
Światoogląd
Dorzeczna mowa
Święci w dziejach
Kontakt
Archiwum
Mecenasi
RSS
Realitas.pl na Facebooku®

Od redakcji
RB 2010-06-04

Męczennik dobra wspólnego

Z radością przyjmujemy dar Ojca świętego Benedykta XVI – beatyfikację księdza Jerzego Popiełuszki. Włączamy do panteonu narodowego i do panteonu Realitas.pl nowego polskiego świętego, świadka wiary w życiu publicznym. Jego świadectwo jest potwierdzone męczeńską krwią. Cenniejsze bowiem od ziemskiego życia ludzkiego jest dobro wspólne, którym w ostatecznym wymiarze jest sam Bóg.

„Zło dobrem zwyciężaj!” (Rz 12,21). Ksiądz Jerzy Popiełuszko przypominał, że drogę do Dobra, którym jest sam Bóg (Łk 18,19), stanowi właściwe ludzkie działanie, także w życiu publicznym. Na drodze tej poprzedza nas i umacnia Chrystus. Służyć trzeba osobowemu rozwojowi każdego, bo to największe na ziemi dobro, wspólne dobro narodu. Roztropna troska o właściwe pełnienie tej służby – oto drugie imię polityki.

Nowy błogosławiony nie był myślicielem, intelektualistą. To człowiek czynu: duszpasterz, kapelan i świadek. Przyjmujemy zatem dziedzictwo jego działania: życia i męczeństwa. Życie księdza Jerzego było tak zwyczajne i tak polskie; naznaczone dramatem i nadziejami czasu niewoli (por. Mirosław Król, Ksiądz Jerzy – męczennik za prawdę Ewangelii i autentyczną wolność). Miara jego świadectwa natomiast jest szersza i bardziej aktualna niż to sobie na ogół uświadamiamy (por. Mieczysław Ryba, Patron naszej obecności w Europie).

Realitas.pl przyjmuje zwycięski program księdza Jerzego za swój i zwraca się za wstawiennictwem nowego patrona o siłę do jego realizacji.

Radosław Brzózka