Strona główna
Od redakcji
Galeria foto
Narodowy Dzień Życia 2015

Galeria foto
Multimedia
Konkurs
pro-life
Newsletter
Wydarzenia
Książka Realitas
Realna Polska
Realny świat
Felieton Króla
Światoogląd
Dorzeczna mowa
Święci w dziejach
Kontakt
Archiwum
Mecenasi
RSS
Realitas.pl na Facebooku®

Od redakcji
RB 2010-09-08

Ku narodowej „arystokracji”

Realitas.pl to poszukiwanie prawdy o życiu społecznym i politycznym. Pośród wielu prezentowanych tekstów pragnę zwrócić Państwa uwagę na „Naród i jego elity” pióra dr. hab. Piotra Mazura. Dla naszego wortalu to tekst „programowy”.

„Naród i jego elity” czytany bez bieżącego kontekstu społecznego (zasadniczo drugorzędnego dla filozofa – a takim jest autor) to twórcze rozwinięcie drobnego aspektu badań prowadzonych w ramach realistycznej filozofii bytu, ostatnio przez tak wybitne postaci, jak o. M. A. Krąpiec czy wcześniej o. J. Woroniecki. Filozoficzna refleksja nad narodem jest również współcześnie w tym nurcie kontynuowana (por. P. Tarasiewicz, Spór o naród, Lublin 2003). Zagadnienie elity – władzy w narodzie zostało w publikowanym przyczynku ujęte precyzyjnie po raz pierwszy przez P. Mazura, znawcę prowidencji ludzkiej (roztropnego przewidywania środków do celu) – głównego wyzwania, jakie stoi przed każdym rządzącym.

Bieżący kontekst polskiego życia zbiorowego (społecznego i politycznego) nadaje inny dramatyczny wydźwięk rekomendowanemu przeze mnie artykułowi. „Naród i jego elity” mówi bowiem o pierwszorzędnie pilnej potrzebie i drogach prowadzących do jej realizacji: o odrodzeniu „głowy” Polski w jej tkance społecznej (niepaństwowej). Pokazuje, że spadkobiercy klasycznej tradycji narodowej w Polsce stają dziś przed zadaniem odtworzenia narodowej „arystokracji”. Jak niegdyś płodna idea narodowej demokracji, tak dziś narodowa „arystokracja” – nie jako ustrój, ale jako droga do rekonstrukcji narodu przez odtworzenie jego elity – wydaje się być potrzebą chwili. Realitas.pl chce i, dzięki wsparciu naukowców, może przyłączyć się ze swoją skromną cegiełką do tej budowli.

Filozoficzny tekst, z natury najstarszej dyscypliny naukowej, przynosi ogólne wskazania dla życia społecznego. Dzięki realizmowi metafizyki te wskazania odnoszą się jednak zawsze do konkretu: faktycznego człowieka, rodziny, narodu, państwa. Na łamach wortalu gościmy także naukowców humanistów oraz publicystów z nadzieją, że wierni podstawowym rozumieniom rzeczywistości wprowadzą nas racjonalnie w kontekst zmiennych okoliczności miejsca i czasu społeczno-politycznego wczoraj i dziś. Zapraszam do lektury!

Radosław Brzózka