Strona główna
Od redakcji
Galeria foto
Narodowy Dzień Życia 2015

Galeria foto
Multimedia
Konkurs
pro-life
Newsletter
Wydarzenia
Książka Realitas
Realna Polska
Realny świat
Felieton Króla
Światoogląd
Dorzeczna mowa
Święci w dziejach
Kontakt
Archiwum
Mecenasi
RSS
Realitas.pl na Facebooku®

« następne


Realna Polska
prof. Mieczysław Ryba 2012-03-31

Ograniczona suwerenność Sikorskiego

Exposé ministra Radosława Sikorskiego dotyczące polskiej polityki zagranicznej jest jakimś podsumowaniem polityki rządu na arenie międzynarodowej. Szef MSZ stwierdził, że „polska polityka zagraniczna zyskała na stabilności i przewidywalności”, co oczywiście można do pewnego stopnia uznać za prawdę: pytanie tylko, czy mówimy tu o stabilności w dobrym dziele, czy o stabilizacji w błędzie. »


Realna Polska
prof. Mieczysław Ryba 2012-03-25

Nowy kulturkampf w Polsce

Wielu katolików sądzi, że nie ma realnego zagrożenia dla chrześcijaństwa w Polsce, gdyż kultura naszego Narodu jest do głębi religijna. Pogłębiona diagnoza problemu domaga się porównań na niwie europejskiej. Wydaje się, że przykład Hiszpanii, kraju, który ostatnio miałem okazję odwiedzić, jest aż nadto wymowny. Jest tak choćby dlatego, że to właśnie na byłym premierze Hiszpanii José Luisie Zapatero wzorują się w swych antyklerykalnych działaniach polscy lewicowi politycy. »


Realna Polska
prof. Mieczysław Ryba 2012-02-20

Reaktywacja sprawy Wałęsy

Problem zaginionych dokumentów w sprawie Lecha Wałęsy wydaje się kluczowy nie tyle dla zrozumienia biegu dziejów „Solidarności” w czasach komunistycznych. O wiele ważniejsze jest zrozumienie roli Wałęsy przy Okrągłym Stole i dalej – jego dość konsekwentny sprzeciw wobec daleko posuniętych form lustracji i dekomunizacji po upadku komunizmu. »


Realna Polska
Radosław Brzózka 2012-02-20

Oświatowa (nie)odpowiedzialność Platformy

W toczącej się nieustannie reformie oświaty, poza odwiecznym manipulowaniem strukturą edukacyjnego mechanizmu, szukaniem „standardów”, „wyrównywaniem szans” i innymi złudzeniami umysłów zaczadzonych „postępowością”, coraz wyraźniejszy jest nowy wątek. Nie spotkamy tego słowa w żadnym dokumencie i wystąpieniu medialnym przedstawicieli obecnego rządu, ale to ona jest rzeczywistym owocem najnowszej reformy: likwidacja. Likwidowane są placówki oświatowe szkolnictwa elementarnego w małych ośrodkach. Likwidowane są licea ogólnokształcące, choć zostaną po nich wydmuszki i zachowają one dawne nazwy. Rewolucja czeka także kształcenie zawodowe. »


Realna Polska
Radosław Brzózka 2012-02-11

Cyfryzacyjna erystyka

Odmowa miejsca na multipleksie dla Telewizji Trwam doskonale ilustruje prawdę o kryzysie polskiej państwowości. Obejmuje on niestety wszystkie trzy sektory: państwowy, rynkowy i organizacji pozarządowych. »


Realna Polska
Radosław Brzózka 2011-11-15

Technologiczne alienowanie katolików?

Z równą determinacją, z jaką bronimy krzyża na sali sejmowej, powinniśmy strzec respektowania ustawowego zapisu o wartościach chrześcijańskich w mediach, a także upominać się o dostosowanie do nowych realiów technologicznych koncesji TV Trwam. Czy mające powstać w najbliższych tygodniach ministerstwo cyfryzacji będzie nowym politycznym instrumentem upartyjnienia nowych technologii? »


Realna Polska
Mirosław Król 2011-10-12

Rządy demiurgów kontrkultury

Nie ma powodu, by się oszukiwać i porażkę nazywać zwycięstwem. To zwycięstwo jest zarówno historyczne, jak i symboliczne. Historyczne, bo nigdy dotąd Polacy nie głosowali powtórnie na rządzących. Symboliczne, bo udzielili znacznego poparcia jawnie antychrześcijańskiej formacji wzywającej do kulturowej rewolucji. »


Realna Polska
prof. Mieczysław Ryba 2011-10-11

Lewica w natarciu

Wyniki wyborów potwierdziły, że będziemy mieli do czynienia z reelekcją rządu Platformy Obywatelskiej. Rządu, który ma na swoim koncie potężną liczbę afer i błędów. Dlaczego zatem reelekcja? »


Realna Polska
Radosław Brzózka 2011-10-11

Antycywilizacyjne stronnictwo w Sejmie

Reprezentacja Ruchu Palikota w Sejmie stanowi nową formę legitymizacji antychrześcijańskiego radykalizmu w polskim życiu publicznym. Ten dramatyczny przełomowy moment w życiu publicznym jest asumptem do szczególnego rachunku sumienia dla katolików. »


Realna Polska
Radosław Brzózka 2011-09-16

Rewolucja edukacyjna pożera (nasze) dzieci

Największą wadą polityki edukacyjnej zawsze jest jej nadmiar. Za rządów Platformy reformowanie oświaty nabrało tempa niemal rewolucyjnego. Cóż z tego, że pani minister Hall miewała przeciw sobie elitę kulturalną kraju, skoro zmiany przepisów legitymizowały zalecenia prawdziwego suwerena: instytucji europejskich. »


Realna Polska
Daniel Adamczyk 2011-09-16

Trade Center w Pionkach

Nic nie zapowiadało wypadków, jakie miały miejsce w Pionkach 11 września. Kiedy Portal Diecezji Radomskiej anonsował na niedzielne popołudnie uroczystą Mszę Świętą w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego w kościele parafialnym św. Barbary miłośnikom tradycyjnej liturgii nie przyszło do głowy, że podczas udziału w Najświętszej Ofierze przyjdzie im doświadczać nie tylko doświadczeń religijnych, ale także niezwykle gorszącego upadku zasad moralnych. »


Realna Polska
Karol Wołek 2011-07-24

Polacy na Wyspach

Blisko 1,5 miliona Polaków mieszka na stałe w Wielkiej Brytanii. Jest to znacząca cząstka narodu. Większość z nich to osoby w wieku produkcyjnym. Wielu wyemigrowało wraz z dziećmi lub zdecydowało się na powiększenie rodziny na emigracji. W odmiennym środowisku ich „polskość” przechodzi próbę. »


Realna Polska
Radosław Brzózka 2011-07-07

Między trzecią falą a cywilizacją miłości

Czy modernizacja mediów służy odrodzeniu polskiej kultury?

Bogactwo przemian technologicznych wielu ludzi skłonnych jest utożsamiać ze społecznym postępem, z powstaniem społeczeństwa informacyjnego. W proklamowanej przez papieży cywilizacji miłości akcenty są jednak inaczej rozłożone – oznacza ona prymat etyki nad techniką. Gdy przyjrzymy się sferze mediów w Polsce zamiast społeczeństwa informacyjnego czy cywilizacji miłości ujrzymy raczej grę ekonomicznych i ideologicznych interesów. Jakie zatem powinny być postulaty katolicko-narodowe względem tej dziedziny życia społecznego? »


poprzednie »