Strona główna
Od redakcji
Galeria foto
Narodowy Dzień Życia 2015

Galeria foto
Multimedia
Konkurs
pro-life
Newsletter
Wydarzenia
Książka Realitas
Realna Polska
Realny świat
Felieton Króla
Światoogląd
Dorzeczna mowa
Święci w dziejach
Kontakt
Archiwum
Mecenasi
RSS
Realitas.pl na Facebooku®

Realny świat
prof. Mieczysław Ryba 2014-05-12

Despotyzm Rosji

Patrząc na rosyjskie obchody 69. rocznicy zakończenia drugiej wojny światowej, zadajemy sobie pytanie: na jakiej podbudowie ideologicznej chce bazować współczesne państwo rosyjskie? Z jednej strony mamy do czynienia z odniesieniem do typowej symboliki carskiej, z drugiej do gloryfikacji Armii Czerwonej. A w tle cały czas było świętowanie „wielkiego sukcesu” związanego z niedawną aneksją Krymu. »


Realny świat
prof. Mieczysław Ryba 2014-05-10

Gra energią

Jeśli ktoś zadał sobie pytanie, dlaczego Bliski Wschód jest terenem nieustannych zmagań politycznych i militarnych we współczesnym świecie, ten musi sięgnąć do wiedzy o zasobach energetycznych tego regionu. Kraje te posiadają ponad sześćdziesiąt procent światowych zasobów ropy naftowej i ponad czterdzieści procent zasobów gazu ziemnego. »


Realny świat
prof. Mieczysław Ryba 2014-04-15

Wojna na „majdany”

Narasta niepokój w południowo-wschodnich rejonach państwa ukraińskiego. Formalnie nie mamy do czynienia z wojną rosyjsko-ukraińską, lecz z buntem rosyjskojęzycznej ludności Ukrainy, na wzór buntu Ukraińców na kijowskim Majdanie – taka jest retoryka Moskwy. »


Realny świat
prof. Mieczysław Ryba 2014-04-01

Nowy porządek strachu

Konflikt na Ukrainie ciągle trwa, choć widać już przebłyski „nowego ładu” na tym obszarze Europy. Moskwa w toczących się negocjacjach poważnie traktuje tylko dwóch partnerów: Waszyngton i Berlin. »


Realny świat
prof. Mieczysław Ryba 2014-03-21

Przemoc Rosji

Gdy patrzy się na działania Rosji w sprawie krymskiej, uderza przede wszystkim potężny cynizm władz Kremla. Nie zmieniły się imperialne cele geopolityczne Moskwy, zmieniła się jednak diametralnie metoda postępowania. »


Realny świat
prof. Mieczysław Ryba 2014-03-07

Rozgrywka mocarstw

Eurazja stała się wielkim teatrem zmagań mocarstw. Dominacja na tym megakontynencie ma fundamentalne znaczenie dla rozłożenia sił w świecie. Chodzi o to, że jeśli Stany Zjednoczone chcą zachować pozycję jedynego supermocarstwa, to nie mogą dopuścić do powstania nowych potęg w Eurazji. W tej wielkiej grze liczą się duże podmioty, takie jak Chiny, UE czy Rosja, są jednak również inne regiony o szczególnym znaczeniu ze względu na ich położenie geograficzne, tzw. sworznie geopolityczne. »


Realny świat
prof. Mieczysław Ryba 2014-03-05

Kreml atakuje

Każdy, kto myślał, że walka o Ukrainę zakończyła się wraz z ucieczką Wiktora Janukowycza do Rosji, był w błędzie. Igrzyska w Soczi dały tylko chwilową przewagę opozycji nad siłami prorosyjskimi. Teraz Władimir Putin przeszedł do kontrofensywy. »


Realny świat
prof. Mieczysław Ryba 2014-02-26

Krwawe igrzyska

Istnieją analizy mówiące o historii wielkich zmagań między państwami, które swoje rozstrzygnięcie znalazły nie na linii frontu, lecz na płaszczyźnie wydarzeń medialnych. »


Realny świat
prof. Mieczysław Ryba 2014-02-24

Presja Putina

Krwawe wydarzenia na Ukrainie zakończyły się spektakularną porażką prezydenta Wiktora Janukowycza. »


Realny świat
prof. Mieczysław Ryba 2014-02-20

Krew na Majdanie

Czy sytuacja na Ukrainie wymknęła się spod kontroli? Wiele na to wskazuje. Bo jeśli wielu komentatorów do tej pory podejrzewało, że wpływ na bieg wydarzeń ma Władimir Putin, to teraz przypuszczenie to mocno się falsyfikuje. »


Realny świat
prof. Mieczysław Ryba 2014-01-23

Eskalacja konfliktu na Ukrainie

O ile oficjalna opozycja przestała kontrolować to, co się dzieje w Kijowie, sytuacji w żadnej mierze nie kontroluje też Zachód, o tyle wydaje się, że Moskwa utrzymuje pełne możliwości działania i z pewnością realizuje w Kijowie swój scenariusz zdarzeń. »


Realny świat
prof. Mieczysław Ryba 2013-12-31

Gra wizerunkowa Putina

Wielkie wydarzenia sportowe odgrywają we współczesnym świecie ważną rolę promocyjną dla poszczególnych państw. Tak też traktuje Moskwa igrzyska olimpijskie w Soczi, które mają wykazać kunszt organizacyjny i rozmach inwestycyjny Rosji Putina. Nie po to wydano miliardy dolarów, by teraz zostało to wszystko zepsute przez bojkot igrzysk. »


Realny świat
prof. Mieczysław Ryba 2013-11-29

Stowarzyszeniowy pat

Rosja czy Unia Europejska? Kto przeciągnie Ukrainę na swoją stronę? W sensie formalnym chodzi o podpisanie umowy stowarzyszeniowej UE z Kijowem. Wiadomo, że prawie na pewno nie nastąpi to na szczycie Partnerstwa Wschodniego w Wilnie. Pogrążona w kryzysie Ukraina nie poradziła sobie z presją gospodarczą Moskwy. Już kilka miesięcy temu prezydent Janukowycz zdiagnozował, że Bruksela nie chce wejść na poważnie w rywalizację z Rosją. Jego gra skupiła się zatem na tym, aby od Putina wytargować możliwie jak najwięcej i odłożyć w czasie kwestię umowy stowarzyszeniowej. »


Realny świat
prof. Mieczysław Ryba 2013-09-28

Własną drogą

Wiktor Orbán należy do grona nielicznych w Europie polityków, którzy zdecydowali się prowadzić politykę prawdziwie suwerenną. Wprawdzie musi się on liczyć z różnymi naciskami i uwarunkowaniami, ale robi wszystko, aby Węgry stawiały przed sobą niezależne cele strategiczne. »


Realny świat
prof. Mieczysław Ryba 2013-09-14

Rewolucja genderowa

Na polskim rynku księgarskim ukazała się nowa książka Marguerite A. Peeters zatytułowana „Gender – światowa norma polityczna i kulturowa”. Jest to książka niewielkich rozmiarów, ale bardzo poważnie i w sposób przystępny pokazująca, czym w istocie jest zjawisko rewolucji genderowej. »


Realny świat
prof. Mieczysław Ryba 2013-09-08

Zachód wobec islamu

Nie ulega wątpliwości, że problem relacji świata Zachodu do islamu należy do najpoważniejszych problemów społecznych współczesnej doby. Politycy zachodni od jakiegoś czasu zaczęli dostrzegać tę kwestię w kontekście kryzysu ideologii multikulturalizmu. Wielkie marzenia na szybką asymilację milionów przybyszów z Azji i Afryki okazały się mrzonką. Ateistyczna, konsumpcyjna kultura postmodernistyczna okazała się bezsilna wobec kultury islamskiej. »


Realny świat
prof. Mieczysław Ryba 2013-08-28

Koncert mocarstw

Większość komentatorów jest zgodna, że nie ma pewności, iż to reżim al-Asada użył broni chemicznej w walce z rebeliantami w Syrii. Wojska rządowe bowiem zasadniczo mają przewagę w tej wojnie, a w Syrii obecni są obserwatorzy ONZ. Dokonanie w ich obecności ataku chemicznego graniczyłoby z głupotą, wszak taki atak daje doskonały pretekst do interwencji wojsk Zachodu w Syrii. »


Realny świat
prof. Mieczysław Ryba 2013-08-17

Bez wizji, bez ambicji

Polska polityka zagraniczna w wydaniu liberalnym od 1989 roku nie umiała znaleźć ani celu, ani oparcia dla swoich działań na arenie światowej. Nawet postronny obserwator dochodzi do konstatacji, że ostatnie dwadzieścia lat niepodległego państwa polskiego nie wiązało się ze zdefiniowaniem suwerennej polityki zagranicznej. »


Realny świat
prof. Mieczysław Ryba 2013-08-08

Rodzina na celowniku globalistów

Recenzja

Książka Marguerite A. Peeters zatytułowana „Polityka globalistów przeciwko rodzinie”, wydana przez Wydawnictwo Sióstr Loretanek, dotyka niezwykle istotnej kwestii, jaką jest zorganizowana, globalna polityka antyrodzinna podyktowana przesłankami ekonomicznymi i ideologicznymi. »


Realny świat
prof. Mieczysław Ryba 2013-07-17

Wołyń a Ukraina w UE

Spór w Sejmie polskim co do kształtu uchwały dotyczącej mordów na Wołyniu (kwestia nazwania lub nienazwania tych zbrodni mianem „ludobójstwa”) odbił się echem nie tylko w mediach polskich, ale i ukraińskich. Minister Sikorski miał nawet powiedzieć, że „jeżeli Sejm przyjmie uchwałę w radykalniejszej formie, może to utrudnić europejską perspektywę Ukrainy, która ma epokowe znaczenie”. Zachodzi tu dość dramatyczne pytanie: dlaczego nazwanie przez polski Sejm rzeczy po imieniu miałoby „utrudnić europejską perspektywę Ukrainy”? »


Realny świat
prof. Mieczysław Ryba 2013-04-26

Sojusznicy dyktatora

Zaostrzenie sytuacji na Półwyspie Koreańskim skłania wielu polityków i politologów do pogłębionej analizy geopolitycznej dotyczącej tego obszaru świata. Nie ulega wątpliwości, że jest to teren kluczowy. »


Realny świat
prof. Mieczysław Ryba 2013-04-25

Korea – geopolityka i ideologia

Korea Północna to mały kraj, który – wydaje się – nie powinien odgrywać większej roli w historii. Rzeczywiście był to obszar przez długi czas bez większego, podmiotowego znaczenia, kraj będący obiektem bezpośrednich wpływów albo chińskich, albo japońskich. Dopiero upadek potęgi japońskiej po drugiej wojnie światowej dawał perspektywę zbudowania niezależnego państwa koreańskiego. »


Realny świat
prof. Mieczysław Ryba 2013-04-21

Konklawe – media i rzeczywistość

Wybór nowego Papieża stał się zaskoczeniem dla niemal wszystkich ośrodków medialnych, które jakby w pierwszym momencie zaniemówiły. Próba opisu konklawe była absolutnie wzięta ze świata współczesnej polityki, w którym mamy do czynienia z frakcjami, koteriami, grupami interesu. »


Realny świat
prof. Mieczysław Ryba 2013-03-28

Wobec biedy – materialnej i duchowej

Papież Franciszek, zwracając się do dyplomatów całego świata, w sposób niezwykle przejrzysty nakreślił główne cele posługi Stolicy Apostolskiej na arenie międzynarodowej. Niezwykle mocno brzmią słowa Ojca Świętego dotyczące biedy duchowej, jaka opanowała Zachód. Papież Franciszek odwołuje się tutaj do myśli Benedykta XVI o „dyktaturze relatywizmu”. Okazuje się bowiem, że bieda duchowa jest w ostateczności o wiele gorsza niż bieda materialna. Świat Zachodu zdominowany przez neomarksistowską ideologię rewolucji kulturalnej odrzuca prawdę jako cel ludzkiego poznania i jako zasadę współżycia między ludźmi. A nie można wszak, jak mówi Franciszek, zbudować pokoju bez prawdy. »


Realny świat
prof. Mieczysław Ryba 2012-10-26

Starcie cywilizacji

Relacje polsko-rosyjskie od czasów jagiellońskich nacechowane były silną rywalizacją o dominację na ziemiach złączonych z Polską za sprawą unii z Litwą. Moskwa definiująca się jako „trzeci Rzym” starała się skupić wokół siebie wszystkie ziemie ruskie, łącznie z terenami dawnego Wielkiego Księstwa Kijowskiego. Nie ulega wątpliwości, że najbardziej intensywne starcie miało wymiar cywilizacyjny. »


Realny świat
prof. Mieczysław Ryba 2012-08-08

Marka może zastąpić euro

Niemcy są gotowe na różne warianty wydarzeń w Unii Europejskiej, z rozpadem strefy euro włącznie. Czy rząd Donalda Tuska jest przygotowany na scenariusz upadku eurolandu? »


Realny świat
prof. Mieczysław Ryba 2012-06-12

Berlin „ratuje” euro

Wielu zastanawiając się nad sytuacją finansową strefy euro, nie do końca rozumie istotę sporu, który toczy się wśród krajów Unii Europejskiej. Z pozoru najbardziej sensowne wydają się propozycje Berlina, wszak w sytuacji ogromnego zadłużenia oszczędności wydają się koniecznością. Ponieważ do tej pory poszczególne państwa zadłużały się bez opamiętania, w związku z tym kontrola budżetów poszczególnych krajów przez Brukselę też jawi się jako rzecz oczywista. Tymczasem rzeczywistość jest o wiele bardziej skomplikowana. »


Realny świat
prof. Mieczysław Ryba 2012-05-31

Potęga USA i rola Polonii w świecie

Niedawna wizyta w Stanach Zjednoczonych skłoniła mnie do kilku refleksji na temat tego kraju i jego roli w świecie. Kto bowiem chce zrozumieć istotę imperialnej potęgi USA, ten powinien udać się do Nowego Jorku. »


Realny świat
prof. Mieczysław Ryba 2012-05-08

Dokąd dryfuje Europa?

Ostatnie wydarzenia polityczne w różnych krajach europejskich poruszyły opinię publiczną Starego Kontynentu. Ze szczególną uwagą przyglądano się wyborom nowego prezydenta we Francji. Elekcja François Hollande’a zaniepokoiła szczególnie środowiska niemieckie, stojące na straży znajdującej się w kryzysie strefy euro. »


Realny świat
prof. Mieczysław Ryba 2012-04-25

Francja tyłem do UE

Wybory prezydenckie we Francji mogą przynieść nie tylko zmiany na scenie politycznej nad Sekwaną, ale i w całej Unii Europejskiej. Politykę Nicolasa Sarkozy’ego należy analizować w kontekście polityki europejskiej. »


Realny świat
Jakub J. Sokół 2012-03-17

Czego możemy dowiedzieć się o sobie od Łużyczan?

Można by przypuszczać, że wymierające języki łużyckie nie są zbyt interesujące, skoro Serbowie Łużyccy pozostawali przez około tysiąc lat pod niemal ciągłą presją ze strony Niemców, a co za tym idzie mieli ograniczoną możliwość rozwijania własnej kultury. Tymczasem mowa naszych słowiańskich braci zza Odry i Nysy jest niezwykle ciekawa i bogata. Co więcej, przechowuje ona konstrukcje i formy, które na gruncie polskim oraz w wielu innych językach słowiańskich wyszły już z użycia, a dla współczesnego Polaka mogłyby być nawet niezrozumiałe. Pod wieloma względami polszczyzna stała się uboższa w ciągu ostatnich wieków. Nauka języków łużyckich może jednak bardzo pomóc zrozumieć dzieje naszej mowy ojczystej. »


Realny świat
prof. Mieczysław Ryba 2012-02-05

Iran na euroazjatyckiej szachownicy

Ewentualny atak militarny na Iran łączy się z dość dużym ryzykiem dla USA, gdyż trudno wykluczyć, czy wojna w Zatoce Perskiej nie uruchomi spirali zdarzeń prowadzących nawet do konfliktu obejmującego różne regiony Azji. »


Realny świat
prof. Mieczysław Ryba 2011-05-31

Nowe otwarcie czy przedwyborczy PR?

Zdaniem obserwatorów amerykańskiej sceny politycznej, wizyta Baracka Obamy w Europie to rodzaj koła ratunkowego dla prezydenta USA, który na skutek kryzysu finansowego w błyskawicznym tempie traci poparcie społeczne. Płomienne przemówienie do Irlandczyków miało pokazać jego związki z tym krajem i przysporzyć głosów emigrantów irlandzkich w USA. Jeszcze cieplejsza była jego wizyta w Wielkiej Brytanii. Pobyt w Polsce łączył się w pewnym sensie z odniesieniem do wielomilionowej rzeszy Polonii amerykańskiej. »


Realny świat
prof. Mieczysław Ryba 2010-12-14

Polska ofensywa dyplomatyczna czy dyplomatyczny PR

Polska scena polityczna i polski świat liberalnych mediów cieszą się z nowej „ofensywy dyplomatycznej” naszych władz. Ta radość wydaje się jednak przesłaniać potrzebę rzeczywistego zatroskania o naszą międzynarodową pozycję. Na Starym Kontynencie budowany jest krok po kroku strategiczny układ niemiecko-rosyjski przy pełnym poparciu Waszyngtonu. Nasze możliwości przeciwdziałania mu są ograniczone, ale nasza zgoda na ten układ i deklarowana powszechnie radość jest po prostu żenująca i blokująca konieczną czujność oraz dążenia do wzmocnienia własnej siły we wszystkich sferach życia państwowego. »


Realny świat
prof. Mieczysław Ryba 2010-10-27

Bankructwo „multi-kulti”

Budowanie w Niemczech wielokulturowego społeczeństwa zupełnie się nie sprawdziło. Ta diagnoza kanclerz Angeli Merkel przedstawiona na zjeździe młodzieżówki chadeckiej zaszokowała lewicowe media. Jednak dziś coraz trudniej walczyć z tezą, że laicka antykultura Zachodu niszczy Europę od wewnątrz i nie posiada żadnej siły asymilacyjnej. »


Realny świat
prof. Mieczysław Ryba 2010-05-25

Między Berlinem a Londynem

Powrót do władzy Partii Konserwatywnej w Wielkiej Brytanii zbiegł się z ogromnym kryzysem ekonomicznym i finansowym, jaki przeżywa dziś Unia Europejska. Jak będzie wyglądać polityka Wielkiej Brytanii pod rządami premiera Davida Camerona? »


Realny świat
prof. Mieczysław Ryba 2010-04-01

Rosja – USA: Nuklearne porozumienie czy strategiczna współpraca

W pierwszej połowie kwietnia zaplanowano podpisanie porozumienia między Rosją a Stanami Zjednoczonymi w kwestii redukcji arsenałów nuklearnych. Porozumienie to o tyle jest ważne, że z końcem roku wygasa umowa między tymi krajami z początku lat dziewięćdziesiątych (START) o redukcji broni jądrowej. Za czasów prezydentury George’a Busha napięte stosunki amerykańsko-rosyjskie nie zapowiadały szybkiego porozumienia. Jednak niedawno amerykański wiceprezydent Joe Biden wyraził potrzebę „zresetowania” napiętych stosunków między Kremlem a Waszyngtonem. »


Realny świat
prof. Mieczysław Ryba 2010-03-20

Kto destabilizuje Bliski Wschód?

Wielu z nas nurtują pytania dotyczące polityki bliskowschodniej Stanów Zjednoczonych. Od dłuższego czasu Bliski Wschód jest jednym z najbardziej zapalnych regionów świata, w którym stale mamy do czynienia z militarnym zaangażowaniem USA. »


Realny świat
prof. Mieczysław Ryba 2010-02-09
Ukraina podzielona
Wynik wyborów na Ukrainie świadczy o głębokim podziale tego kraju. Przewaga Wiktora Janukowycza okazała się minimalna, dlatego nie należy się spodziewać zacierania różnic między wschodnią i zachodnią Ukrainą. Gdyby nie kryzys i duża absencja wyborcza w centrum i na zachodzie kraju, Janukowycz by nie wygrał. »


Realny świat
prof. Mieczysław Ryba 2010-01-20
Na kogo stawia Moskwa
Druga tura wyborów na Ukrainie, w której zmierzą się Wiktor Janukowycz i Julia Tymoszenko, wcale nie oznacza, że będzie to prosty wybór między opcją prorosyjską i prozachodnią, jakby to chciały widzieć niektóre polskie media. »