Strona główna
Od redakcji
Galeria foto
Narodowy Dzień Życia 2015

Galeria foto
Multimedia
Konkurs
pro-life
Newsletter
Wydarzenia
Książka Realitas
Realna Polska
Realny świat
Felieton Króla
Światoogląd
Dorzeczna mowa
Święci w dziejach
Kontakt
Archiwum
Mecenasi
RSS
Realitas.pl na Facebooku®

Wydarzenia
Radosław Brzózka 2011-06-20

Protest przeciw antyrodzinnej szkole

Chcąc oszczędzić swojej dziesięcioletniej córce zajęć z seksedukacji, państwo Korejwowie nie zezwolili jej na udział w tego typu lekcjach. Uwzględniając wniosek szkoły, sąd pierwszej instancji ograniczył władzę rodzicielską poprzez poddanie jej nadzorowi kuratora sądowego. – To było jak grom z jasnego nieba. Otrzymałem wezwanie do stawiennictwa z córką w sądzie rodzinnym w Olsztynie. W sądzie czekały akty urodzenia dzieci. I prokurator, by je nam odebrać – relacjonuje „Naszemu Dziennikowi” pan Andrzej Korejwo.

Cały artykuł: Kara za „złe wychowanie” (Nasz Dziennik z 8.06.2011r.)

Szanowna Pani
Joanna Sędrowska
Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 3
w Olsztynie
sekretariat@sp3.olsztyn.pl

Z najgłębszym oburzeniem zapoznałem się z informacjami dotyczącymi Państwa postępowania w stosunku do rodziny Państwa Korejwów („Nasz Dziennik” z 8.06.2011). Orzeczenie sądu drugiej instancji, które jest formalnym rozstrzygnięciem rozpoczętego przez Państwa sporu nie zwalnia opinii publicznej od napiętnowania Państwa działań.

Instytucja rodziny pozostaje fundamentem cywilizacji Zachodu, co potwierdzają autorytety świeckie (Deklaracja Praw Człowieka z 1948 r., która pomogła podnieść się światu po dramacie II wojny światowej), religijne (wielkie przesłanie Jana Pawła II) i zdrowy rozsądek.

Państwa dalece nieroztropne postępowanie jest działaniem destrukcyjnym nie tylko dla pozycji rodziny w Polsce, ale także uderza w autorytet (i tak ze wszech stron kwestionowany) szkoły, ukazując ją jako instytucję niekompetentną i awanturniczą (proszę wybaczyć tak mocne słowa, ale przenoszenie nawet trudnych relacji szkoła-rodzic na salę rozpraw wypełnia znamiona pieniactwa sądowego). Także poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne – powołanie m.in. do specjalistycznej pracy na rzecz rodziny, poprzez zaangażowanie w nowinkarskie, nieugruntowane w solidnej teorii pedagogicznej, działania – zamiast nieść wsparcie rodzinie i szkole przyczyniło się w tym przypadku do wykreowania konfliktu.

Szanowna Pani Dyrektor, zachęcam do pogłębionej refleksji nad zasadniczym celem pracy pedagogicznej kierowanej przez Panią szkoły. Jeżeli jest nim dobro wychowanków, stoi przed Państwa instytucją nie tylko konieczność korekty dotychczasowych działań, ale także zadośćuczynienia szkód wyrządzonych uczniom i opinii publicznej poprzez nierespektowanie praw rodziny.

Z poważaniem
Radosław Brzózka

PS. Z racji na społeczny charakter sprawy list niniejszy przekazuję również opinii publicznej.

Autor listu był nauczycielem szkoły publicznej oraz niepublicznej, następnie przez cztery lata sprawował opiekę nad poradnictwem psychologiczno-pedagogicznym z ramienia Miasta Lubin. Obecnie jest rzecznikiem prasowym w Powiecie Świdnickim, który jest organem prowadzącym dla ośmiu szkół i placówek.

Do wiadomości:

Warmińsko-Mazurskie Kuratorium Oświaty
gprzasnyska@ko.olsztyn.pl;
eklonowska@ko.olsztyn.pl;
jsamarow@ko.olsztyn.pl;

Prezydent Olsztyna
prezydentmiasta@olsztyn.eu;
edukacja@olsztyn.eu;