Strona główna
Od redakcji
Galeria foto
Narodowy Dzień Życia 2015

Galeria foto
Multimedia
Konkurs
pro-life
Newsletter
Wydarzenia
Książka Realitas
Realna Polska
Realny świat
Felieton Króla
Światoogląd
Dorzeczna mowa
Święci w dziejach
Kontakt
Archiwum
Mecenasi
RSS
Realitas.pl na Facebooku®

Wydarzenia
Radosław Brzózka 2011-05-27

Wsłuchani w przesłanie Jana Pawła II i o. Krąpca

Dziewięćdziesiątą pierwszą rocznicę urodzin Karola Wojtyły 18 maja br. powiat świdnicki uczcił wykładem historyka, poezją i muzyką. Prof. Mieczysław Ryba (KUL) przybliżył także dokonania o. Mieczysława A. Krąpca, którego trzecia rocznica śmierci minęła niedawno. Wypełniający po brzegi salę biblioteki publicznej uczestnicy Świdnickich Spotkań z Kulturą żywo włączyli się do dyskusji.

Podobnie jak w dwóch poprzednich latach także tegoroczne majowe Spotkania z Kulturą nawiązywały do dorobku wybitnego filozofa ojca Krąpca, uwzględniając zarazem osobę nowego błogosławionego – Jana Pawła II. Imprezę, której pomysłodawcą jest starosta Mirosław Król, a współorganizatorem burmistrz Waldemar Jakson i świdnicka biblioteka, rozpoczął występ Aleksandry Dziurki i Moniki Kowalczyk z I LO w Świdniku. Kilkunastominutowy program złożony z poezji Karola Wojtyły i utworów na gitarę klasyczną wprowadził liczne audytorium w atmosferę skupienia i refleksji.

Następnie prof. Mieczysław Ryba przedstawił wykład nt. Jan Paweł II i o. Krąpiec w czasach komunizmu i liberalizmu. Prelegent to znawca historii XIX i XX wieku, komentator współczesnego życia publicznego w Polsce, a zarazem profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, uczelni którą przez lata współtworzyli K. Wojtyła i M.A. Krąpiec. Zwrócił on uwagę, iż ta więź wielkich Polaków trwała także po wyborze arcybiskupa krakowskiego na papieża. Była to wspólnota działania na rzecz człowieka, zmagania o jego miejsce w zideologizowanym świecie. Obaj pomagali zrozumieć wielką prawdę na temat tego, kim jest człowiek oraz odkrywali na nowo, jak powinno wyglądać życie społeczne respektujące przesłanie chrześcijaństwa. – Realizowali to zadanie w innych miejscach i na innej nieco płaszczyźnie – mówił historyk. – Ojciec profesor bardziej na płaszczyźnie filozoficznej, naukowej, Jan Paweł II bardziej na płaszczyźnie duszpasterskiej, a zarazem teologicznej, jako autor wielu pism.

– Wielkie systemy ideologiczne XX wieku przetaczały się przez teren Polski i przez dusze Polaków. Były to trzy socjalizmy: od narodowego socjalizmu, poprzez kolektywny socjalizm, aż do liberalnego socjalizmu. Stała za nimi mechanistyczna wizja człowieka, która redukowała tego człowieka i podporządkowywała go systemowi państwowemu i starała się z niego uczynić przedmiot pewnych operacji, pewnej inżynierii społecznej – tłumaczył prof. Ryba. Zdaniem gościa Spotkań z Kulturą obrona przed tymi ideologiami musiała mieć dwojaki wymiar. Z jednej strony konieczna była walka o prawdę o człowieku na poziomie ściśle racjonalnym. Konieczny okazał się zatem powrót do zdrowej filozofii i walka z ideologią w przestrzeni nauki, co do końca życia robił ojciec Krąpiec, przede wszystkim poprzez odkrywanie prawdy. Z drugiej strony Jan Paweł II dokonywał tego, przybliżając religię Chrystusową i jej humanizm, pokazując chrześcijański wymiar i chrześcijańskie cele życia. W ten sposób walczył z quasi-religiami – ideologiami, które zagościły na terenie europejskim i światowym.

Prof. Ryba zwrócił uwagę, że w ostatnich czasach te wysiłki skupione były na walce o cywilizację życia, na zmaganiu się z relatywizmem liberalnym. Ojciec Krąpiec pomagał zrozumieć, czym jest liberalizm, pokazywał jego totalitarne zakusy. Jan Paweł II ostrzegał, że demokracja bez zdrowych zasad może zamienić się w ukryty totalitaryzm. To było troską obu wielkich Polaków do końca: walka o człowieka, a zarazem o naród polski. – Główna teza mojego wystąpienia jest taka, że to kim oni byli – w sensie owoców ich pracy – było uniwersalne. Jan Paweł II był czytelny na wszystkich kontynentach swoją postawą. Ojciec Krąpiec w swoich dziełach twórczo rozwinął filozofię mającą korzenie w starożytności i średniowieczu – czytelną dla wszystkich ludzi Zachodu. Byli oni zarazem niezwykłymi patriotami, bardzo głęboko osadzonymi w kulturze, z której wyrośli i do tego się przyznawali, o tym mówili. W tym sensie kultura polska ma dwóch przedstawicieli na miarę tysiąclecia, którzy będą nieśmiertelni poprzez owoce swojej pracy. To jest zarazem świadectwo wielkości Polski i jej kultury, pomimo duchowego kryzysu, który wraz z całą Europą przeżywa – podsumowywał swój wykład prof. Ryba.

Żywy wywód kulowskiego historyka sprawił, że uczestnicy Spotkań z Kulturą podjęli dyskusję, która trwała także po oficjalnym zakończeniu imprezy. Na szczęście kolejna odsłona kulturalnego wydarzenia organizowanego przez powiat już za kilka miesięcy.