Strona główna
Od redakcji
Galeria foto
Narodowy Dzień Życia 2015

Galeria foto
Multimedia
Konkurs
pro-life
Newsletter
Wydarzenia
Książka Realitas
Realna Polska
Realny świat
Felieton Króla
Światoogląd
Dorzeczna mowa
Święci w dziejach
Kontakt
Archiwum
Mecenasi
RSS
Realitas.pl na Facebooku®

Wydarzenia
RB 2011-04-03

Inicjatywa ustawodawcza ws. aborcji

Najważniejsza kampania społeczna AD 2011

Realitas.pl z entuzjazmem przyjął obywatelską inicjatywę ustawodawczą zmierzającą do całkowitego zakazu aborcji. Przedsięwzięcie jest animowane przez zasłużoną organizację działającą na rzecz obrony życia – Fundację Pro – Prawo Do Życia. Jest to doskonała forma realizacji przesłania sługi Bożego Jana Pawła II i przygotowania się do jego beatyfikacji.

Taka inicjatywa jest też bardzo trafnym odczytaniem aktualnych duchowych potrzeb narodu. Głębokim sensem przeżyć towarzyszących odejściu do domu Ojca Papieża-Polaka, a także żałobie narodowej po katastrofie smoleńskiej jest zaduma nad kruchością życia ludzkiego. W pierwszym przypadku mieliśmy do czynienia ze śmiercią dopełniającą życia ludzkiego całkowicie spełnionego, dojrzałego w wymiarze ludzkim (bogatego intelektualnie, moralnie i twórczo) oraz w wymiarze nadprzyrodzonym. W przypadku katastrofy z 10 kwietnia 2010 dotkliwie przeżywaliśmy trudną do przyjęcia nagłość tego wydarzenia. Niespodziewana śmierć tak wielu ludzi pełniących funkcje publiczne budziła troskę o ich życie wieczne, ale także o konsekwencje tego wydarzenia dla życia narodowego i państwowego.

Tak wielkie i powszechne żałobne emocje mogą stać się niestety punktem wyjścia do zgubnego dla życia świeckiego i religijnego sentymentalizmu. Skłonność ku takiej postawie diagnozował u Polaków sługa Boży o. Jacek Woroniecki i bardzo stanowczo zalecał pracę nad jej wyplenieniem. Dlatego tak powszechne w Polsce przeżycie faktu kruchości życia musi przerodzić się w służbę życiu. Skoro wzrusza nas przygodność życia dotycząca nawet największych osobistości, skoro porusza nas śmierć nagła i dotykająca wielu ludzi w katastrofie, tym bardziej powinniśmy ujrzeć cały dramatyzm śmierci zadawanej umyślnie niewinnej osobie ludzkiej. Taką śmiercią – zabójstwem jest każda aborcja. Także ta, która dokonuje się w Polsce na mocy pseudoprawa.

Po wielokroć jesteśmy mobilizowani do społecznej aktywności. Jedne z nich mają charakter całkowicie dowolny np. gdy zachęcani jesteśmy do udziału w wydarzeniach artystycznych. Inne są naszym obowiązkiem z racji bycia obywatelem państwa np. udział w wyborach. Jeszcze inne są obowiązkiem nieregulowanym prawem, ale wezwaniem sumienia wzbudzonym chrześcijańską moralnością i narodowym obyczajem. Takim wyzwaniem jest narodowe świadectwo wierności Ewangelii Życia. Takim obowiązkiem jest wszechstronne wsparcie Inicjatywy Ustawodawczej.

Zachęcamy Państwa do zaangażowania! (pobierz kartę do zbierania podpisów)

Więcej informacji: www.stopaborcji.pl

Zachęcamy również do zapoznania się ze spotami:

„Ratuj mnie” – kampania na rzecz życia

„Każdy głos jest na wagę życia”