Strona główna
Od redakcji
Galeria foto
Narodowy Dzień Życia 2015

Galeria foto
Multimedia
Konkurs
pro-life
Newsletter
Wydarzenia
Książka Realitas
Realna Polska
Realny świat
Felieton Króla
Światoogląd
Dorzeczna mowa
Święci w dziejach
Kontakt
Archiwum
Mecenasi
RSS
Realitas.pl na Facebooku®

Wydarzenia
Świdnik 2011-05-18

Ludzie Świdnickich Spotkań z Kulturą – 18 maja 2011

Przypominamy sylwetki Karola Wojtyły i o. M. A. Krąpca, którym poświęcamy kolejne spotkanie z cyklu Świdnickich Spotkań z Kulturą. Prezentujemy także krótką charakterystykę prelegenta prof. Mieczysława Ryby, który będzie przedstawiał nam myśl społeczną Papieża-Polaka, a także znanego dominikanina – wybitnego filozofa, teologa i humanisty.

Karol Wojtyła (Jan Paweł II)

– filozof, teolog, poeta, humanista, twórca personalistycznej antropologii i etyki w ramach lubelskiej szkoły filozoficznej, od 16 X 1978 papież, ur. 18 V 1920 w Wadowicach, zm. 2 IV 2005 w Rzymie.

Czytaj więcej w Powszechnej Encyklopedii Filozofii:
http://www.ptta.pl/pef/pdf/w/wojtyla_karol.pdf

Mieczysław A. Krąpiec OP

– profesor doktor habilitowany, jeden z najwybitniejszych filozofów polskich, teolog i humanista. Główny twórca Lubelskiej Szkoły Filozoficznej, która stanowiła w latach PRL ośrodek wolnej myśli filozoficznej w czasie marksistowskiego zniewalania umysłów, a która dziś jest jednym z nielicznych na świecie ośrodków filozofii realistycznej. Był autorem licznych książek monograficznych i podręczników, inicjatorem wydania pierwszej w Polsce Powszechnej Encyklopedii Filozofii. W trudnych czasach ustroju komunistycznego był wieloletnim (13 lat: 1970-1983) rektorem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego; umocnił KUL przez związanie go z uniwersytetami zagranicznymi. Zreformował i poszerzył jego strukturę naukową, udoskonalił administrację, rozbudował bazę materialną, rozwinął zakres nauczania. Uczynił KUL ośrodkiem wolnej myśli humanistycznej dla dobra polskiej kultury i humanistyki. Ojciec Krąpiec był nie tylko wykładowcą dla wielu świdniczan, którzy studiowali na KUL-u. Kilkakrotnie był również gościem miejskiej i powiatowej społeczności świdnickiej. W pamięć mieszkańców zapadło szczególnie ostatnie spotkanie w ramach promocji Powszechnej Encyklopedii Filozofii, która miała miejsce w świdnickiej bibliotece. Zmarł 8 maja 2008 w Lublinie.

Czytaj więcej na stronie ojca Profesora:
http://www.ptta.pl/krapiec/

Mieczysław Ryba

– doktor habilitowany, kierownik Katedry Historii Systemów Politycznych XIX i XX w. KUL, wykładowca w Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Autor artykułów naukowych i popularnonaukowych, przede wszystkim na temat historii XX wieku. Współpracuje z Instytutem Edukacji Narodowej – Fundacją Servire Veritati w Lublinie. W latach 2005-2007 r. redaktor naczelny „Zeszytów Społecznych KIK”. W latach 2007-2010 członek kolegium IPN. Jego główne prace naukowe to: „Myśl społeczno-polityczna twórców ruchu narodowego w okresie międzywojennym” (Lublin 1999), „Środowiska i ugrupowania polityczne na Lubelszczyźnie w latach 1914-1918” (rozprawa habilitacyjna, Lublin 2007). W latach 2002-2006 radny miasta Lublina, od 2010 r. wiceprzewodniczący rady miasta Lublina.

Czytaj więcej na stronie KUL:
http://www.kul.pl/ryba-mieczys-aw,art_910.html