Strona główna
Od redakcji
Galeria foto
Narodowy Dzień Życia 2015

Galeria foto
Multimedia
Konkurs
pro-life
Newsletter
Wydarzenia
Książka Realitas
Realna Polska
Realny świat
Felieton Króla
Światoogląd
Dorzeczna mowa
Święci w dziejach
Kontakt
Archiwum
Mecenasi
RSS
Realitas.pl na Facebooku®

Wydarzenia
Akademia Ignatianum 2012-03-25

II Międzynarodowa Konferencja
z cyklu W kręgu pytań o człowieka

Spór o genezę bytu ludzkiego

19 kwietnia 2012 (czwartek),
Akademia Ignatianum w Krakowie,
Aula im. G. Piramowicza

Część I

9.30. Słowo wstępne

9.40. prof. Berthold Wald (Niemcy),
Christianity and Secularity. T. S. Eliot and Josef Pieper on the basis of cultural development

10.30. prof. Andrzej Maryniarczyk SDB,
Spór o opóźnioną animację: Arystoteles, św. Tomasz

11.00. Przerwa

11.20. prof. Józef Bremer SJ, prof. Stanisław Ziemiański SJ, prof. Piotr Mazur
Geneza duszy ludzkiej (dyskusja panelowa)

13.20. Przerwa obiadowa

14.20. ks. dr hab. Grzegorz Hołub, Naturalizm a początek życia osoby

14.50. ks. prof. Pavol Dancák (Słowacja),
Otwartość jako warunek ontogenezy człowieka

15.20. dr Carl Humphries, Genesis and the metaphysics of pastness

15.50. Przerwa

16.10. dr Monika Kowalczyk, 
Człowiek jako dzieło sztuki – renesansowa wizja Leona Battisty Albertiego oraz współczesnych artystów sztuki ciała

16.40. dr Dariusz Dańkowski SJ, dr Paweł Skrzydlewski, dr Damian Leszczyński:
Zaistnienie człowieka w kontekście czynników kulturowo-cywilizacyjnych (dyskusja panelowa)

20 kwietnia 2012 (piątek),
Akademia Ignatianum w Krakowie,
Aula im. G. Piramowicza

Część II

10.00. prof. Anna Lemańska, Początki człowieka: ewolucja czy kreacja?

10.30. prof. Piotr Lenartowicz SJ, Człowiek jako istota biologiczno-intelektualna

11.00. prof. Tadeusz Biesaga SDB, Spór o początek człowieka w okresie prenatalnym

11.30. Przerwa

11.50. dr Jacek Bielas, Psychologiczne koncepcje genezy tożsamości płciowej człowieka

11.20. dr Stanisław Łucarz SJ,
Filogeneza i ontogeneza człowieka w ujęciu Klemensa Aleksandryjskiego

13.00. Przerwa obiadowa

13.30. dr Piotr Duchliński,
Epistemologiczno-metodologiczna problematyka duszy w ujęciu filozofii klasycznej

15.00. dr hab. Krzysztof Pawłowski, Antropogeneza w ujęciu Andrzeja Wiercińskiego

15.30. Przerwa

16.00. dr Jurij Załoska (Białoruś), mgr Krzysztof Duda, mgr Radosław Brzózka:
Zaistnienie człowieka w kontekście czynników kulturowo-cywilizacyjnych (dyskusja panelowa)

17.20. Słowo końcowe

Patronat nad konferencją objął JM Rektor Akademii Ignatianum
Prof. dr hab. Henryk Pietras SJ