Strona główna
Od redakcji
Galeria foto
Narodowy Dzień Życia 2015

Galeria foto
Multimedia
Konkurs
pro-life
Newsletter
Wydarzenia
Książka Realitas
Realna Polska
Realny świat
Felieton Króla
Światoogląd
Dorzeczna mowa
Święci w dziejach
Kontakt
Archiwum
Mecenasi
RSS
Realitas.pl na Facebooku®

Wydarzenia
Świdnik 2012-11-26

Obchody Skargowskie w Świdniku

Powiat świdnicki i miasto Świdnik godnie uczciły kończący się Rok Księdza Piotra Skargi. Dnia 22 listopada odbyły się świdnicka prapremiera i premiera filmu „Skarga” w reżyserii Jarosława Mańki. Dzięki współpracy z producentem filmu Instytutem Edukacji Społecznej i Religijnej im. ks. Piotra Skargi film obejrzała najpierw setka młodzieży, uczącej się w klasach o profilu humanistycznym, a następnie niemal stu uczestników otwartego pokazu premierowego.

Od kilku lat w ramach Świdnickich Spotkań z Kulturą starosta Mirosław Król i burmistrz Waldemar Jakson zapraszają do refleksji nad postaciami wielkich Polaków. O godz. 13.00 z zaproszenia Spotkań z Kulturą oraz Instytutu Edukacji Społecznej i Religijnej im. ks. Piotra Skargi skorzystali uczniowie z I Liceum Ogólnokształcącego w Świdniku oraz jedna klasa gimnazjalna. Setka młodych ludzi wraz z towarzyszącymi im wychowawcami obejrzała w gościnnej Strefie Sztuki Miejskiego Ośrodka Kultury w Świdniku film pt. „Skarga” w reżyserii Jarosława Mańki. W przyszłym tygodniu film obejrzy także kilkuset uczniów innych szkół ponadgimnazjalnych powiatu świdnickiego.

Po południu na otwarty pokaz o godz. 17.00 przybyli reprezentanci różnych pokoleń i środowisk. Były to osoby z całego powiatu świdnickiego, a nawet z Lublina. Nie zabrakło przedstawiciela świdnickiego duchowieństwa w osobie ks. kan. Tadeusza Nowaka, proboszcza parafii NMP Matki Kościoła. Samorząd powiatowy reprezentował przewodniczący Rady Powiatu Ryszard Borowiec wraz z radnymi, samorząd gminny – przewodniczący rady miasta Janusz Krulik wraz z radnymi i zastępca burmistrza Tomasz Szydło. Wśród zebranych nie zabrakło reprezentantów instytucji kultury, edukacyjnych, pomocy społecznej i innych ważnych dla miasta i powiatu.

Spotkanie rozpoczęło się od historyczno-społecznego wprowadzenia przygotowanego przez starostę Mirosława Króla, z wykształcenia historyka. Wskazał na stare i nowe stereotypy zniekształcające obraz ks. Piotra Skargi. Ukazał bogactwo jego biografii i aktualność przesłania, mówiącego o chrześcijańskich cnotach i miłości ojczyzny, piętnującego wady Polaków i osób rządzących. Skarga to nie tylko kaznodzieja, ale także organizator, pisarz i animator dzieł miłosierdzia – wskazał starosta.


Mirosław Król, starosta świdnicki

Głównym punktem spotkania był pokaz fabularyzowanego dokumentu w reżyserii Jarosława Mańki, który poprzez przywołanie miejsc, ikonografię, inscenizacje, a także wypowiedzi historyków i teologów oraz doskonale recytowane teksty ks. Piotra Skargi przedstawił zarówno jego osobę, jak i dzieła. Poruszające były elementy wskazujące na aktualność przesłania Kaznodziei Narodu, wśród których znalazła się wypowiedź Jana Pawła II w Sejmie, przywołująca słowa Skargi.

Seans zakończyło słowo duszpasterza i błogosławieństwo kapłańskie udzielone przez. ks. Tadeusza Nowaka. Następnie zgromadzeni skorzystali ze słodkiego poczęstunku przygotowanego przez uczniów Zespołu Szkół nr 1 im. C.K. Norwida w Świdniku pod kierunkiem nauczycieli zawodu. Był to czas refleksji nad filmem, ale także nad aktualną sytuacją ojczyzny, której losy tak bardzo leżały na sercu bohaterowi roku 2012 – ks. Piotrowi Skardze.