Strona główna
Od redakcji
Galeria foto
Narodowy Dzień Życia 2015

Galeria foto
Multimedia
Konkurs
pro-life
Newsletter
Wydarzenia
Książka Realitas
Realna Polska
Realny świat
Felieton Króla
Światoogląd
Dorzeczna mowa
Święci w dziejach
Kontakt
Archiwum
Mecenasi
RSS
Realitas.pl na Facebooku®

Wydarzenia
Świdnik 2012-05-06

Ludzie Świdnickich Spotkań z Kulturą – 10 maja 2012

Przypominamy sylwetki o. M. A. Krąpca i s. Z. Zdybickiej, którzy będą bohaterami kolejnego spotkania z cyklu Świdnickie Spotkania z Kulturą. Siostra Profesor przedstawi osobę i dzieło znanego dominikanina – wybitnego filozofa, teologa i humanisty.

Mieczysław A. Krąpiec OP – profesor doktor habilitowany, jeden z najwybitniejszych filozofów polskich, teolog i humanista. Główny twórca Lubelskiej Szkoły Filozoficznej, która stanowiła w latach PRL ośrodek wolnej myśli filozoficznej w czasie marksistowskiego zniewalania umysłów, a która dziś jest jednym z nielicznych na świecie ośrodków filozofii realistycznej. Był autorem licznych książek monograficznych i podręczników, inicjatorem wydania pierwszej w Polsce Powszechnej Encyklopedii Filozofii. W trudnych czasach ustroju komunistycznego był wieloletnim (13 lat: 1970-1983) rektorem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego; umocnił KUL przez związanie go z uniwersytetami zagranicznymi. Zreformował i poszerzył jego strukturę naukową, udoskonalił administrację, rozbudował bazę materialną, rozwinął zakres nauczania. Uczynił KUL ośrodkiem wolnej myśli humanistycznej dla dobra polskiej kultury i humanistyki. Ojciec Krąpiec był nie tylko wykładowcą dla wielu świdniczan, którzy studiowali na KUL-u. Kilkakrotnie był również gościem miejskiej i powiatowej społeczności świdnickiej. W pamięć mieszkańców zapadło szczególnie ostatnie spotkanie w ramach promocji Powszechnej Encyklopedii Filozofii, która miała miejsce w świdnickiej bibliotece. Zmarł 8 maja 2008 w Lublinie.

Czytaj więcej na stronie ojca Profesora:
Strona Ojca Profesora Mieczysława A. Krąpca

Zofia Józefa Zdybicka USJK – filozof, tworca koncepcji filozofii religii w ramach lubelskiej szkoły filozoficznej, urszulanka SJK, ur. 5 VIII 1928 w Kraśniku Lubelskim. W latach 1956–1961 odbyła studia na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej KUL. Stopień doktora filozofii uzyskała w 1965, doktora habilitowanego w 1970. W 1966 została zatrudniona na Wydziale Filozofii KUL. W 1973 objęła kierownictwo nowo utworzonej Katedry Filozofii Religii. Tytuł naukowy prof. zwyczajnego nauk humanistycznych otrzymała w 1988. Przebywała na stypendiach naukowych w Yale University (New Haven, USA), w The Catholic University of America w Waszyngtonie, w Katolickim Uniwersytecie w Leuven. Na Wydziale Filozofii KUL prowadziła wykłady z zakresu filozofii Boga i religii, metafizyki, antropologii, etyki.

Zorganizowała m.in. Światowy Kongres Filozofii Chrześcijańskiej w Lublinie na temat „Wolność we wspołczesnej kulturze” (20–25 VIII 1996). Uczestniczyła w pracach Prymasowskiej Rady Społecznej (1986–1990) oraz w Komisjach Episkopatu Polski do spraw Kultury, do spraw Nauki Katolickiej, Dialogu z Niewierzącymi, a także w Komisji „Iustitia et Pax”. Była konsultorem Rady Naukowej Episkopatu Polski.

Badania naukowe Z. koncentrują się na filozoficznej problematyce Boga, zagadnieniach ateizmu, religii oraz związków religii z innymi dziedzinami kultury. Wypracowała filozofię religii jako dziedzinę klasycznej metafizyki (filozofii bytu). Przeprowadza też analizy dotyczące relacji między religią a moralnością, polityką, nauką, techniką i sztuką. Analizuje naturę świętości oraz problemy sekularyzacji i desakralizacji w kulturze współczesnej.

Czytaj więcej na stronie KUL:
KUL – Wydział Filozofii – s. prof. dr hab. Zofia J. Zdybicka