Strona główna
Od redakcji
Galeria foto
Narodowy Dzień Życia 2015

Galeria foto
Multimedia
Konkurs
pro-life
Newsletter
Wydarzenia
Książka Realitas
Realna Polska
Realny świat
Felieton Króla
Światoogląd
Dorzeczna mowa
Święci w dziejach
Kontakt
Archiwum
Mecenasi
RSS
Realitas.pl na Facebooku®

Wydarzenia
Realitas.pl 2010-06-11

Stowarzyszenie Realitas.pl zarejestrowane

Dziewiątego czerwca br. Stowarzyszenie Realitas.pl zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym. Nowa inicjatywa społeczna ma działać na rzecz cywilizacji europejskiej i kultury polskiej, korzystając ze wsparcia środowiska naukowego.

W przyjętym na zebraniu założycielskim 25 marca br. statucie organizacja szeroko zdefiniowała swoje cele. Realitas.pl zamierza m.in. działać na rzecz cywilizacji europejskiej (łacińskiej) i promować kulturę polską; podejmować i animować wysiłki intelektualne w szczególności poprzez działalność naukową, wychowawczą i oświatową. Wśród celów stowarzyszenia ważne miejsce znajduje propagowanie moralności katolickiej, działanie na rzecz małżeństwa i rodziny, troska o rozwój duchowy jednostek i społeczności. Szczególnym wyzwaniem ujętym w statucie Realitas.pl jest propagowanie aktywności społeczno-politycznej rozumianej jako roztropna troska o wspólne dobro. Jednym ze sposobów realizacji tych celów jest tworzenie i rozwijanie narzędzi komunikacji społecznej.

Swoją kompetencją i autorytetem nową inicjatywę wsparli przedstawiciele środowiska naukowego Lublina i Krakowa zasiadając we władzach organizacji. W zarządzie Realitas.pl znaleźli się prof. Mieczysław Ryba i dr Marta Lizut (skarbnik), a także Alina (sekretarz) i Radosław Brzózkowie (prezes). Komisji rewizyjnej przewodniczy dr hab. Piotr Mazur, a jej członkami są dr Marek Dobrowolski oraz Andrzej Mańka.

Informacja o uzyskaniu przez Realits.pl osobowości prawnej dotarła 11 czerwca w dniu Najświętszego Serca Pana Jezusa. To dodatkowy motyw do dziękczynienia Bogu, ponieważ uroczystość ta jest świętem patronalnym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego – duchowego matecznika środowiska Realitas.pl.