Strona główna
Od redakcji
Galeria foto
Narodowy Dzień Życia 2015

Galeria foto
Multimedia
Konkurs
pro-life
Newsletter
Wydarzenia
Książka Realitas
Realna Polska
Realny świat
Felieton Króla
Światoogląd
Dorzeczna mowa
Święci w dziejach
Kontakt
Archiwum
Mecenasi
RSS
Realitas.pl na Facebooku®

Wydarzenia
Świdnik 2010-05-13

O godności każdego i o wielkim człowieku

Mszą św. w intencji śp. o. prof. Mieczysława A. Krąpca rozpoczęła się siódma edycja Świdnickich Spotkań z Kulturą. O wielkiej znajomości i pasji lubelskiego filozofa w odniesieniu do historii i kultury polskiej wspominał w homilii o. Piotr Czerwonka. Fundamentem tej kultury jest religia, w szczególności przywiązanie Polaków do Matki Bożej – przypomniał goszczący w Świdniku dominikanin, współbrat o. Krąpca, nawiązując jednocześnie do wspominanych 13 maja w Kościele objawień w Fatimie.

Duża sala parafialna, w której odbyła się dalsza część Spotkań, wypełniła się po brzegi. Obecni byli nie tylko mieszkańcy Świdnika, ale także goście z Lublina i gmin powiatu.

O. Jarosław Paszyński, jezuita, wykładowca krakowskiej uczelni „Ignatianum” zaprezentował przemyślenia o. Krąpca dotyczące człowieka i tworzonej przez niego kultury. Sięgnął do odkryć starożytnych filozofów: Platona – który wyakcentował nieśmiertelność człowieka oraz Arystotelesa, który nazwał nas „rozumnymi zwierzętami”, aby podkreślić jedność duchowej i materialnej strony bytu ludzkiego. Pełne światło na tajemnicę człowieka rzuciło dopiero Objawienie chrześcijańskie. To Bóg stworzył człowieka. Dał mu istnienie. Uczynił go rozumnym. Pełną odpowiedź na pytanie: „kim jest człowiek?” sformułował w filozofii św. Tomasz z Akwinu (żył w XIII w.). To na jego nauce oparł swoje poglądy o. Krąpiec.

Istnienie przysługuje duszy – dowodzi Akwinata. Dlatego życie każdego z nas rozpoczyna się od działania Stwórcy. Bóg stwarza – daje istnienie ludzkiej duszy. Ta dusza wyraża się poprzez materię. Już od poczęcia nowe ludzkie „ja” organizuje sobie coraz doskonalsze ciało.

Człowiek jest osobą – oto kolejne ważne przesłanie św. Tomasza i o. Krąpca. Potrafi poznawać świat i siebie, kochać i podejmować wolne decyzje. Osoba jest doskonalszą całością niż społeczeństwo, jest podmiotem prawa i posiada szczególną godność.

Dzięki tym cechom, zwłaszcza zdolnościom intelektualnym, człowiek może tworzyć kulturę. Dodaje do świata natury własne dzieła. Tworzy naukę i zdobywa wiedzę praktyczną. Doskonali swoje działanie zmierzając do dobra, co znajduje także wyraz w różnych społecznościach ludzkich od gminy po cywilizację. Człowiek tworzy użyteczne narzędzia, ale też sztuki piękne, które pomagają mu w poszukiwaniu odpowiedzi na najważniejsze pytania.

Zwieńczeniem ludzkiej kultury jest religia – osobowa więź człowieka z Bogiem. W kulturze człowiek przygotowuje się do tego spotkania ze Stwórcą i Zbawicielem. Jednak pierwsze jest działanie Boga. Choć człowiek się od niego odwrócił Bóg chce, aby życie ludzkie znalazło spełnienie – przypominał o. Paszyński. To w chrześcijaństwie – które przekracza ludzką kulturę i filozofię – przychodzi do człowieka zbawienie w osobie Jezusa Chrystusa. Nad rozważaniem tej tajemnicy, nad tekstem o powtórnym przyjściu Chrystusa, zmarł pracując przy biurku o. Krąpiec. Świadectwo o tym wydarzeniu przekazał o. Piotr Czerwonka.

Po ciekawym, ale dość wymagającym dla słuchaczy wykładzie o. dr Paszyńskiego przyszedł czas na wytchnienie przy dźwiękach muzyki klasycznej. Uczennice Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia im. Rodziny Wiłkomirskich w Świdniku zaprezentowały trzy utwory. Paulina Duwer wykonała na gitarze Sonatę e-moll N. Paganiniego oraz Poryw Aleksandra Siemakowa; Dorota Omilanowska zagrała nietypowy, przeznaczony na flet, utwór Fryderyka Chopina: Wariacje E-dur na temat opery Rossiniego. Tym samym Świdnickie Spotkania z Kulturą wpisały się w obchody Roku Chopinowskiego obchodzonego z racji 200. urodzin kompozytora.

Już nie filozoficznym dziełom, ale osobie ojca Krąpca – mieszkańca klasztoru na Złotej w Lublinie – poświęcona była wypowiedź o. Piotra Czerwonki. Ukazał on ojca Alberta (bo takim imieniem posługiwał się ojciec rektor w gronie dominikańskim) jako konkretnego człowieka. Wielki filozof rzadko mówił kazania i były one raczej niezrozumiałe dla słuchaczy. Ojciec Krąpiec zyskiwał za to w bezpośrednim kontakcie. Potrafił „na gorąco” wystąpić z okolicznościową mową na imieninach przeora. W takiej wypowiedzi zawierał masę ciekawostek sięgając do historii, mało znanych biografii i kulisów wielkiego świata. Był wspaniałym kompanem do rozmów w wąskim gronie. Był otwarty na kontakt ze współbraćmi bez względu na ich pozycję naukową czy środowiskową. Potrafił także znaleźć doskonały kontakt z młodzieżą. W ostatnich latach życia chętnie przyjmował zaproszenia na różnorodne spotkania poza środowiskiem naukowym. Symboliczny moment śmierci nad hasłem „chrześcijaństwo” do Powszechnej Encyklopedii Filozofii to pointa ostatniego etapu życia filozofa. Ojciec Krąpiec w tym czasie coraz częściej odwoływał się do tajemnic zbawienia, z którymi związał się przecież w sposób szczególny poprzez życie zakonne. Wypowiedź o. Czerwonki ilustrowana była wykonanymi w murach klasztoru i bazyliki zdjęciami zmarłego dwa lata temu dominikanina.

Siódmej edycji Świdnickich Spotkań z Kulturą towarzyszyła, nadal dostępna, miniwystawa prezentująca wybrane pozycje z bogatego dorobku pisarskiego ojca Krąpca. Można ją oglądać w Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej w Świdniku, która – wraz z burmistrzem Świdnika Waldemarem Jaksonem i starostą świdnickim Mirosławem Królem – jest współorganizatorem wydarzenia. Patronat medialny nad Spotkaniami objął wortal społeczno-polityczny Realitas.pl, a także tygodnik „Głos Świdnika” i Radio eR.

Radosław Brzózka